Dwergstern

Record aantal dwergsterns op de Hors (Texel)

16-JUN-2009 - Het aantal dwergsterns dat op De Hors (Texel) broedt is groter dan ooit. Er zijn 202 nesten geteld. Daarnaast broeden er verspreid over de strandvlakte verschillende bontbekplevieren en zeer waarschijnlijk ook één of meer strandplevieren. Een groot deel van de dwergsterns heeft ondertussen jongen. Wel vestigen zich nog steeds nieuwe broedparen, mogelijk nadat ergens anders hun nest is mislukt.

Bericht uitgegeven op woensdag 17 juni 2009

Het aantal dwergsterns dat op De Hors (Texel) broedt is groter dan ooit. Er zijn 202 nesten geteld. Daarnaast broeden er verspreid over de strandvlakte verschillende bontbekplevieren en zeer waarschijnlijk ook één of meer strandplevieren. Een groot deel van de dwergsterns heeft ondertussen jongen. Wel vestigen zich nog steeds nieuwe broedparen, mogelijk nadat ergens anders hun nest is mislukt.

 
De grootste kolonie, 128 paar, bevindt zich zuidelijk van paal 8 tussen de jonge duintjes en de Noordzee. In het verlengde daarvan bij de zuidpunt van De Hors zitten er nog 68. Twee keer drie paartjes zitten verspreid over de strandvlakte. De grote dwergsternkolonies zijn door Staatsbosbeheer en de Vogelwerkgroep afgezet met touwen. Wanneer u deze afzettingen op enige afstand passeert, kunnen de sterns rustig doorgaan met het voeren van hun jongen.

Plevieren
De strandplevieren en de meeste bontbekplevieren broeden niet binnen deze afzettingen. Ze hebben verspreid over de strandvlakte hun nesten liggen, vaak op schelpenbankjes. De nesten zijn nauwelijks te vinden, waardoor afzetten van de locatie meestal niet mogelijk is. Door bij wandelingen op De Hors schelpenbanken te mijden, loopt u de minste kans om over een nest heen te lopen. Uiteraard is het belangrijk om honden aan de lijn te houden, dat kan ook een boete van € 90 uitsparen. Vanaf 1 september tot 1 maart mogen ze op het strandgedeelte van De Hors weer loslopen.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: IVN Vecht & Plassengebied