spotvogel

Vogel van de zomer

Vogelbescherming Nederland
17-JUN-2009 - Een typische vogel van de zomer: de spotvogel. Met zijn luidruchtige roep is hij in deze tijd van het jaar ook moeilijk te negeren. Maar let wel: de spotvogel kan maar liefst 35 andere soorten imiteren. Laat je dus niet bedriegen!

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming op woensdag 17 juni 2009

Een typische vogel van de zomer: de spotvogel. Met zijn luidruchtige roep is hij in deze tijd van het jaar ook moeilijk te negeren. Maar let wel: de spotvogel kan maar liefst 35 andere soorten imiteren. Laat je dus niet bedriegen

 
De bekende dichter Jac Thijssen schreef het al: 'de spotvogel galmt den heelen dag een opgewonden lied met snelle loopjes, telkens herhaald in hooge scherpe, haast snerpende tonen, die door geen enkelen anderen vogel zoo worden voortgebracht'

En zo is het maar net, met deze spotvogel. Vanuit de bosjes, windsingels en grote tuinen op het platteland kun je hem horen fluiten. De zang zit vol imitaties van andere vogels en wordt doorspekt met voor de soort kenmerkende, schelle tonen die steeds herhaald worden.

Tot zo ver het geluid, want een spotvogel zien… dat is een heel ander verhaal. Deze vogel is best schuw, dus neem er de tijd voor. De spotvogel is één van de laatst arriverende zomervogels, vaak komen ze pas in mei aan. Vooral in juni kun je ze het makkelijkst zien.

Kijk dan wel omhoog: de spotvogel bouwt zijn nest een stuk hoger dan andere zangvogels. Het liefst zitten ze in een vlier, op zo’n 2 a 3 meter hoogte.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Artur Mikołajewski, Wikipedia