visdief

Nog steeds arriveren er visdieven

Sovon Vogelonderzoek Nederland
30-JUN-2009 - Het gros van de visdieven is allang weer teruggekeerd naar de Nederlandse broedkolonies. Toch komen er bij SOVON nog steeds meldingen van nieuw aangekomen broedvogels binnen. Dit is opvallend laat en je kunt je afvragen of daar nog jongen groot van komen. Het overgrote deel van de kolonies heeft namelijk nu al jongen.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op dinsdag 30 juni 2009 

Het gros van de visdieven is allang weer teruggekeerd naar de Nederlandse broedkolonies. Toch komen er bij SOVON nog steeds meldingen van nieuw aangekomen broedvogels binnen. Dit is opvallend laat en je kunt je afvragen of daar nog jongen groot van komen. Het overgrote deel van de kolonies heeft namelijk nu al jongen.

Het overgrote deel van de Nederlandse broedvogelpopulatie aan visdieven is al weken bezig met het broedseizoen. In de meeste kolonies worden momenteel visdieven met jongen gezien of staan eieren op uitkomen. Voor veel tellers die meedoen aan het 'Jaar van de Visdief' (een telproject van SOVON en Vogelbescherming Nederland) zijn het spannende weken. De aankomende periode is een belangrijke telperiode omdat in de vele kolonies recent eieren zijn uitgekomen en/of eieren op uitkomen staan. Hoe het deze kuikens vergaat kan in de aankomende periode worden bekeken.

Door op een aantal momenten het aantal jongen te tellen (bijvoorbeeld in de fase dat de jongen enkele dagen oud zijn en vlak voor het uitvliegen) kunnen we er achter komen welke factoren de fluctuaties in de populatie verklaren en hoe het met de kwaliteit van de populatie visdieven is gesteld. Bovendien biedt dit 'Jaar van de Visdief' de eenmalige gelegenheid om het broedsucces in de Waddenzee te vergelijken met andere regio's, zoals kolonies op daken in het binnenland en kolonies in het IJsselmeer- en Deltagebied. In deze laatst genoemde regio worden in opdracht van Waterdienst Rijkswaterstaat jaarlijks alle kustbroedvogels geteld. Van een aantal visdiefkolonies wordt dit jaar ook het nestsucces bepaald.

Wilt u meer weten over het 'Jaar van de Visdief', kijk dan op www.sovon.nl

Tekst: Joost van Bruggen en Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Harvey van Diek