Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)www.ivnvechtplassen.org

Bijzondere vogels verstoord op Terschelling

2-JUL-2009 - Op Terschelling zijn nesten van bijzondere roofvogels verstoord. Uit een nest zijn vijf nog niet volgroeide blauwe kiekendieven verdwenen. Dit hebben onderzoekers van SOVON en de boswachters van Staatsbosbeheer geconstateerd. Het vermoeden bestaat dat de jonge vogels moedwillig zijn weggehaald.

Bericht uitgegeven op donderdag 2 juli 2009

Op Terschelling zijn nesten van bijzondere roofvogels verstoord. Uit een nest zijn vijf nog niet volgroeide blauwe kiekendieven verdwenen. Dit hebben onderzoekers van SOVON en de boswachters van Staatsbosbeheer geconstateerd. Het vermoeden bestaat dat de jonge vogels moedwillig zijn weggehaald.

Achteruitgang
Dertig jaar geleden waren er nog ruim 30 paar blauwe kiekendieven op het eiland. Om de oorzaak van de sterke achteruitgang te achterhalen heeft Staatsbosbeheer aan SOVON de opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen.

De onderzoekers van SOVON en de boswachters van Staatsbosbeheer hebben geconstateerd dat er een, zeker voor vogels, hinderlijke belangstelling van natuurfotografen voor blauwe kiekendieven en ook zeldzame velduilen was. Zo zijn bijvoorbeeld takken weggeknipt om beter zicht op de vogels te hebben. De langdurige aanwezigheid van fotografen in de omgeving van de nesten trok ook andere mensen naar de nesten. Staatsbosbeheer heeft aanwijzingen dat mensen opzettelijk heel dicht bij de nesten zijn gekomen.

Verscherpt toezicht
En dat is bijzonder jammer, en ook onnodig, vindt boswachter Freek Zwart van Staatsbosbeheer. “Er zijn in Nederland minder dan 25 paar blauwe kiekendieven en ongeveer net zoveel velduilen, dus het zijn hele kwetsbare soorten. We doen er alles aan om deze zeldzaamheden zo goed mogelijk te beschermen en dan gebeurt er zoiets. Men weet dat het broedseizoen is en dat de vogels rust nodig hebben.”

Bovendien zijn er meer dan voldoende mooie afbeeldingen van deze dieren gemaakt en beschikbaar voor iedereen die graag eens een kiekendief of velduil van dichtbij wil zien. Staatsbosbeheer roept iedereen op de vogels met rust te laten en ongestoord te laten broeden. Er is van de verstoring aangifte gedaan bij de politie. Staatsbosbeheer en de politie zullen de komende tijd verscherpt toezicht houden.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: IVN Vecht & Plassengebied