Spreeuw gadget, www.ivnvechtplassen.org

Gaat de spreeuw de huismus achterna?

Sovon Vogelonderzoek Nederland
21-JUL-2009 - Vogelsoorten gaan vooruit, achteruit of stabiliseren zich. Van de meeste soorten is langzamerhand wel zo’n beetje bekend hoe het er voor staat. Maar wist u al dat het met de spreeuw eigenlijk helemaal niet goed gaat in ons land?

Bericht uitgegeven op dinsdag 21 juli 2009 door SOVON Vogelonderzoek Nederland

Vogelsoorten gaan vooruit, achteruit of stabiliseren zich. Van de meeste soorten is langzamerhand wel zo’n beetje bekend hoe het er voor staat. Maar wist u al dat het met de spreeuw eigenlijk helemaal niet goed gaat in ons land?

De spreeuw, een doodnormaal straatschoffie. In het voorjaar en zomer glanzend zwart met onder het juiste licht een schitterende groene en paarse glans. In ons land eigenlijk net zo bekend en algemeen als de huismus. Voor de huismus zijn al vele alarmbellen gaan rinkelen omdat de stand in amper dertig jaar met tenminste de helft is afgenomen. Het wordt ook bijna tijd voor de noodklok voor de spreeuw. Deze voorheen zeer algemene broedvogel (750.000 – 1,3 miljoen in de jaren ’80), kwam tijdens de SOVON atlasperiode van 1998-2000 al niet meer boven de 500.000 – 900.000 paar uit. De meest recente cijfers laten zien dat de negatieve trend nog geen halt is toegeroepen en zelfs verder afneemt. De belangrijkste oorzaak is de verandering in het landgebruik. De omzetting van grasland in bouwland en de toenemende verdroging van het resterende grasland zou, vanwege de afname het beschikbare voedsel (bodemdieren), hierbij cruciaal zijn geweest. SOVON houdt een vinger aan de pols.

 

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: IVN Vecht & Plassengebied