Sturnus vulgaris. Spreeuw

Spreeuw broedt 4 dagen eerder

Sovon Vogelonderzoek Nederland
27-FEB-2015 - Het zachte einde van de winter zorgt er waarschijnlijk voor dat spreeuwen ook dit voorjaar weer vroeg beginnen met broeden. Na het relatief warme weer aan het begin van 2014 legden spreeuwen hun eieren gemiddeld 4 dagen eerder dan normaal. Dat blijkt uit de resultaten van het Jaar van de Spreeuw, die Sovon en Vogelbescherming Nederland presenteren in een infographic. De organisaties roepen iedereen op om ook dit voorjaar broedende spreeuwen te volgen.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Het zachte einde van de winter zorgt er waarschijnlijk voor dat spreeuwen ook dit voorjaar weer vroeg beginnen met broeden. Na het relatief warme weer aan het begin van 2014 legden spreeuwen hun eieren gemiddeld 4 dagen eerder dan normaal. Dat blijkt uit de resultaten van het Jaar van de Spreeuw, die Sovon en Vogelbescherming Nederland presenteren in een infographic. De organisaties roepen iedereen op om ook dit voorjaar broedende spreeuwen te volgen.

In het zachte voorjaar begonnen spreeuwen vorig jaar massaal eerder met het leggen van eieren. Gemiddeld genomen begonnen ze vier dagen eerder aan de eileg dan in voorgaande jaren. Vrijwilligers volgden in 2014 in totaal meer dan 530 broedende spreeuwen. Dat leverde een schat aan gegevens op.

Spreeuw (foto: Luc Hoogenstein)

Naast de opvallend vroege start gingen veel paartjes ook nog eens over tot een tweede broedsel; halverwege mei begonnen ze gewoon weer met het leggen van eieren. Een verschijnsel dat nog niet eerder op deze schaal was vastgelegd bij de spreeuw (zie hieronder).

Verloop van het broedseizoen van de spreeuw van 2000 tot en met 2013 (blauw) en in 2014 (groen) (figuur: Sovon Vogelonderzoek Nederland en Studio Lakmoes)

Nog een voorjaar
Iedereen wordt opgeroepen om ook dit voorjaar broedende paartjes spreeuwen te volgen. Met nieuwe gegevens zijn de resultaten van twee jaren te vergelijken. De kans is groot dat spreeuwen weer zo vroeg beginnen met het leggen van eieren. In februari verkennen paartjes nestkasten en natuurlijke holtes en eind maart beginnen ze soms al met de nestbouw. Via Nestkaart Light kunnen vrijwilligers hun nestkast melden en de vorderingen van het broeden doorgeven. Met deze gegevens onderzoekt Sovon niet alleen wanneer spreeuwen precies beginnen met broeden, maar ook hoeveel jongen er groot worden en het nest verlaten.

Achteruitgang
Sinds 1990 is de spreeuw als broedvogel met 50% afgenomen in Nederland. Daarom werd 2014 uitgeroepen tot het Jaar van de Spreeuw. Door nesten te volgen en spreeuwen te ringen willen de organisaties nagaan hoe het komt dat de soort zo snel afneemt. Waarschijnlijk is het zo dat steeds minder jonge spreeuwen de winter overleven, zoals uit onderzoek aan Engelse spreeuwen blijkt. In totaal zijn er vorig jaar ruim 4600 spreeuwen geringd. Elke terugmelding van zo’n ring vertelt iets meer over de overlevingskansen van een spreeuw.

Meer informatie is te vinden op jaarvandespreeuw.nl

Tekst: Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Luc Hoogenstein, Saxifraga