Big Brother voor de spreeuw

Sovon Vogelonderzoek Nederland
8-MEI-2015 - ‘Big Brother is watching you.’ Je zult maar dag en nacht in de gaten worden gehouden door een camera in je huis. De spreeuwen in de nestkasten van het Jaar van de Spreeuw, Beleef de Lente en Nestkast Live trekken zich er niets van aan. Ondertussen verzamelen de kijkers waardevolle nestgegevens. Dit jaar broeden veel spreeuwen later dan in 2014 bijvoorbeeld.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

‘Big Brother is watching you.’ Je zult maar dag en nacht in de gaten worden gehouden door een camera in je huis. De spreeuwen in de nestkasten van het Jaar van de Spreeuw, Beleef de Lente en Nestkast Live trekken zich er niets van aan. Ondertussen verzamelen de kijkers waardevolle nestgegevens. Dit jaar broeden veel spreeuwen later dan in 2014 bijvoorbeeld.

29 april: spreeuwen komen net uit het ei, Arnhem (foto: Jan Schoppers)Wat is er nu spannender dan met een camera in een nestkast ongezien broedende vogels begluren? In het Jaar van de Spreeuw (2014) gaven Sovon en Vogelbescherming Nederland 100 nestkasten met camera’s aan vrijwilligers met deze vraag: noteer nauwkeurig wat de spreeuwen in de kast gaan doen. Daarnaast werden er heel veel nestkasten door anderen gecontroleerd. De ruim 500 gevolgde nesten vertelden een duidelijk verhaal: spreeuwen begonnen 4 dagen eerder dan normaal met broeden, brachten opvallend veel jongen groot en begonnen zowaar soms nog een tweede leg. Een bijzonder spreeuwenjaar, maar hoe bijzonder was 2014 eigenlijk?

Ander voorjaar
Om die vraag te beantwoorden moet je 2014 vergelijken met het liefst zoveel mogelijk andere jaren. Daarom worden de 100 nestkasten ook dit voorjaar weer gevolgd met een ingebouwde camera. Van zeker 27 kasten is nu bekend dat er spreeuwen in broeden. De kasten van Beleef de Lente en Nestkast Live zijn ook bezet en zodoende kan iedereen meekijken naar broedende spreeuwen. Die blijken dit jaar later te zijn begonnen met broeden. Jan Schoppers van Sovon registreerde bij meer dan 30 nestkasten van de Edese Golfclub nabij Arnhem dat ze zo’n 11 dagen later startten dan in 2014. En dat de spreeuwen gemiddeld wat minder eieren legden (5,3 in plaats van 5,8). De eerste tekenen dat het voorjaar van 2015 anders uitpakt dan dat van 2014. De voorjaarstemperaturen in maart en april zijn daar ongetwijfeld een oorzaak van; die waren dit jaar beduidend lager.

Zelf onderzoeken
Broedende vogels begluren. Het levert waardevolle gegevens op waarmee vogelonderzoekers een stuk van de puzzel kunnen leggen. Want de vraag waarom de spreeuw in Nederland achteruitgaat is nog niet beantwoord. Mocht je zelf een nest volgen van een spreeuw of andere vogelsoort, dan is gestructureerd verzamelen van gegevens erg zinvol. Per jaar worden er zo’n 38.000 nesten gevolgd en dankzij die gegevens weten we ontzettend veel over het wel en wee van de Nederlandse broedvogels.

Hoe doe je mee? Heel eenvoudig via Nestkaart Light, nadat je een registratiebewijs hebt aangevraagd.

Tekst: Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Jan Schoppers