zandhagedis

Zandhagedissen op ecoduct Leusderheide

Stichting RAVON
16-JUL-2009 - Op het ecoduct Leusderheide zijn dit jaar, vier jaar na de realisatie, acht zandhagedissen aangetroffen. Ze werden gezien op het hele ecoduct, op of rond de boomstobben op het ecoduct. Het betrof vooral halfwas dieren. De zandhagedis was een van de doelsoorten voor dit ecoduct en het is dan ook mooi dat de soort het ecoduct in gebruik heeft genomen.

Bericht uitgegeven door RAVON op donderdag 16 juli 2009

Op het ecoduct Leusderheide zijn dit jaar, vier jaar na de realisatie, acht zandhagedissen aangetroffen. Ze werden gezien op het hele ecoduct, op of rond de boomstobben op het ecoduct. Het betrof vooral halfwas dieren. De zandhagedis was een van de doelsoorten voor dit ecoduct en het is dan ook mooi dat de soort het ecoduct in gebruik heeft genomen.

Kort na de realisatie van het ecoduct in 2005 waren bij faunamonitoring al sporen van een hagedis gevonden, hoogstwaarschijnlijk afkomstig van een zandhagedis. Hoewel het ecoduct nog betrekkelijk onbegroeid was, maar er wel forse boomstobben en takhopen aanwezig waren, bleek het kort na aanleg dus al in gebruik te zijn genomen. Inmiddels heeft de vegetatie zich kunnen ontwikkelen en lijkt het ecoduct deel uit te maken van het leefgebied van de zandhagedis. Voor zover bekend is dit het tweede ecoduct in Nederland dat door de zandhagedis wordt gebruikt. Het grote aantal zandhagedissen op het ecoduct is echter wel bijzonder te noemen.

Doordat rijkswegen onneembare barrières voor reptielen vormen, zijn populaties van elkaar gescheiden en vindt er geen uitwisseling tussen populaties plaats. Door de aanleg van ecoducten kunnen zandhagedissen uit populaties ten noorden en ten zuiden van de A12 onderling weer uitwisselen hetgeen gunstig is voor de duurzaamheid van populaties.

Hoewel de hazelworm ook in de omgeving voorkomt, zijn nog geen waarnemingen van deze soort op of bij het ecoduct gedaan.

Tekst: Richard Struijk, RAVON