Dwergstern

Dwergstern broedt weer in randmeren

17-JUL-2009 - De dwergstern is terug als broedvogel in de randmeren tussen de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. De aanleg van 25 hectare zandplaten in het westelijk deel van het Eemmeer, vlak naast de Stichtse brug, blijkt nu al een groot succes. Afgelopen week heeft een medewerker van de Vogelbescherming een groot aantal soorten waargenomen die voorkomen op de ‘rode lijst’ van beschermde en bedreigde vogels. De meest opvallende verschijning is een broedend paar dwergsterns. Deze vogel is voor het laatst in 1967 broedend waargenomen in de buurt van de Hollandse Brug bij Naarden. Naast de broedende dwergsterns zijn ook tientallen nesten van de visdief, kluut, bontbekplevier en de kleine plevier waargenomen.

Bericht uitgegeven op vrijdag 17 juli 2009

De dwergstern is terug als broedvogel in de randmeren tussen de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. De aanleg van 25 hectare zandplaten in het westelijk deel van het Eemmeer, vlak naast de Stichtse brug, blijkt nu al een groot succes. Afgelopen week heeft een medewerker van de Vogelbescherming een groot aantal soorten waargenomen die voorkomen op de ‘rode lijst’ van beschermde en bedreigde vogels. De meest opvallende verschijning is een broedend paar dwergsterns. Deze vogel is voor het laatst in 1967 broedend waargenomen in de buurt van de Hollandse Brug bij Naarden. Naast de broedende dwergsterns zijn ook tientallen nesten van de visdief, kluut, bontbekplevier en de kleine plevier waargenomen.

Natuurontwikkeling
De aanleg van de slikplaten in het Eemmeer is gestart in 2008 en is een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De zandplaten geven nieuwe mogelijkheid tot natuurontwikkeling en moeten dienen als voedselbank voor vogels. Het beheer van het nieuwe natuurgebied is in handen van Staatsbosbeheer.

Kwetsbaar
Het natuurgebied is een stiltegebied en niet vrij toegankelijk. De soorten die nu op de zandplaat broeden zijn kwetsbaar en erg gevoelig voor verstoring. Om die reden zijn de werkzaamheden op de betreffende zandplaat opgeschort. Wel bevindt zich een uitzichtpunt aan de Laarderangerechtenweg in Blaricum, vanaf hier is het nieuwe gebied goed te zien.

De dwergstern
Staatsbosbeheerboswachter Rein Zwaan is opgetogen over het broedgeval: “De dwergstern is in Nederland de kleinste voorkomende stern en een zeldzame broedvogel. Het is geweldig dat de dwergstern na dik 40 jaar weer in het Eemmeer broedt.” Een dwergstern broedt in kleine kolonies op rustige stranden, voornamelijk langs de kust, maar in bijzondere gevallen ook meer landinwaarts. Het nest van de dwergstern is een ondiep kuiltje waar de gecamoufleerde eieren in worden gelegd. Het zijn zomervogels die arriveren in april en in september weer naar de overwinteringsgebieden voor de kust van West-Afrika trekken.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: IVN Vecht & Plassengebied