gaffellibel klein

Drukte bij de Roer

De Vlinderstichting
10-AUG-2009 - De afgelopen jaren moest je er moeite voor doen om een glimp op te kunnen vangen van de gaffellibel. Waren er voor 2009 nog maar enkele waarnemingen van de gaffellibel, dit jaar lijkt het wel of elke libellenwaarnemer en natuurfotograaf zijn geluk niet op kan.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op maandag 10 augustus 2009

De afgelopen jaren moest je er moeite voor doen om een glimp op te kunnen vangen van de gaffellibel. Waren er voor 2009 nog maar enkele waarnemingen van de gaffellibel, dit jaar lijkt het wel of elke libellenwaarnemer en natuurfotograaf zijn geluk niet op kan.

Sinds 2000 is er een populatie van de gaffellibel (Ophiogomphus cecilia) bekend langs de Roer bij de, inmiddels beruchte, fietsbrug in Paarlo. Tot 2008 waren hier nog maar enkele waarnemingen gedaan. Dit jaar zijn er op 5 augustus al meer dan 170 waarnemingen binnengekomen op telmee en waarneming.nl. Op 21 juni werden er alleen al meer dan 50 waarnemingen gedaan. Langs de Swalm is in 2006 ook een populatie ontdekt, maar hiervan is nog onzeker hoe het ermee gaat. De populatie bij de Roer lijkt stabiel. Zeker gezien de gemelde aantallen van dit jaar.

Verwacht wordt dat de gaffellibel zich langzaam aan het uitbreiden is en zich ook langs de (grens)maas en nabij gelegen beken zal vestigen. Buiten de Roer zijn dit jaar enkele waarnemingen gedaan langs de Maas en is er ook een zwerver gezien in de Grote Peel (waarschijnlijk afkomstig van de Maas).

Uit de ervaringen die dit jaar zijn opgedaan, blijkt dat de gaffellibel vrijwel alleen gezien kan worden wanneer het erg zonnig is en vooral windstil. Op zo’n dag is het zien van de gaffellibel gegarandeerd en kan je wel 10 tot 20 individuen waarnemen. Met een beetje geluk kan je ze tot op enkele tientallen centimeters benaderen. De dieren laten zich vooral zien langs de waterkant, waar ze regelmatig rusten op de vegetatie langs de oever (zie foto) of op boomstammen die in het water liggen of uitsteken. Op de momenten dat de wolken even voor de zon schuiven gaan de dieren op de open plekken zitten boven op de oever, waar ze dan vrij goed te benaderen zijn.

Tekst en foto’s: Kim Huskens, De Vlinderstichting