gaffelreebok door Bas Worm (uitsnede)

Onduidelijkheden over ree op Schiermonnikoog

Zoogdiervereniging
9-AUG-2009 - Voor het eerst in 15 jaar is een ree gezien op Schiermonnikoog. Dit dier mag blijven omdat het er op eigen gelegenheid is gekomen. De komst van het ree naar het eiland is met vragen omhuld: waar komt het vandaan en waarom? En is het een reebok of een reegeit?

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op zondag 9 augustus 2009

Voor het eerst in 15 jaar is een ree gezien op Schiermonnikoog. Dit dier mag blijven omdat het er op eigen gelegenheid is gekomen. De komst van het ree naar het eiland is met vragen omhuld: waar komt het vandaan en waarom? En is het een reebok of een reegeit?

Verschillende media hebben gemeld dat er afgelopen week voor het eerst in 15 jaar weer een ree is gesignaleerd op Schiermonnikoog. Het ree mag daar ook blijven, omdat het op eigen gelegenheid het eiland heeft bereikt. Dit is anders dan bij de edelherten die vorig jaar op Terschelling opdoken en de vossen die onlangs op Vlieland voor opschudding zorgden. Deze dieren zijn door mensen naar die eilanden gebracht en moeten door het ministerie worden afgeschoten.

Herkomst
Het ree op Schiermonnikoog kan afkomstig zijn van het vaste land, maar een oversteek vanaf Terschelling of Ameland is in principe ook mogelijk. Dit zijn de enige twee Nederlandse Waddeneilanden waarvan al bekend was dat het ree voorkomt. Reeën zijn goede zwemmers (ook in zee) maar bij laag tij kan dit dier ook grote stukken hebben gelopen over de droog liggende zandplaten.

Bok of geit
Vanwege dit trekgedrag wordt er in de berichten vanuit gegaan dat het een mannelijk dier (reebok) is. Vaak wordt namelijk aangenomen dat vrouwelijke reeën (reegeiten) veel honkvaster zijn en hun leefgebied niet verlaten. Uit de wetenschappelijk literatuur blijkt dat dit helemaal niet zo zeker is.

Hoewel er inderdaad onderzoeken zijn waarin wordt gevonden dat reebokken er vaker op uit trekken op zoek naar een eigen territorium, is uit andere onderzoeken gebleken dat reegeiten even vaak uitzwerven als reebokken. Dit laatste is ook in lijn met het territoriumgedrag dat bij reeën zowel de bokken als de geiten kennen. Dit is anders dan veel andere hert-achtigen zoals het edelhert, waarbij alleen de herten in de paartijd een territorium hebben en de hindes het jaarrond in roedels voorkomen.

Momenteel is de bronsttijd (juli-augustus) van de reeën in volle gang. Dit maakt het waarschijnlijker dat het dier op Schiermonnikoog een reebok betreft, omdat jonge en oude bokken in deze periode worden verjaagd door territoriale bokken.

In theorie is het mogelijk dat een reegeit het voorbeeld van dit dier volgt en dat er zo een beginnende populatie ontstaat, hoewel die kans niet erg groot is, gezien de lange tijd dat er helemaal geen reeën op Schiermonnikoog zijn gezien.

Tekst: Stefan Vreugdenhil, Zoogdiervereniging
Foto: Archieffoto van een reebok door Bas Worm