kransmuur habitus

Kransmuur profiteert van stadsklimaat

FLORON
17-AUG-2009 - Momenteel is in diverse steden, met name in het westen van het land, kransmuur te zien. Een klein eenjarig mediterraan plantje dat als een soort struikje tussen het plaveisel groeit. Kransmuur houdt erg van het stadsklimaat.

Bericht uitgegeven door FLORON op maandag 17 augustus 2009

Momenteel is in diverse steden, met name in het westen van het land, kransmuur te zien. Een klein eenjarig mediterraan plantje dat als een soort struikje tussen het plaveisel groeit. Kransmuur houdt erg van het stadsklimaat.

Kransmuur is een klein sterk vertakt plantje met een wat grijsgroene kleur. Bladen staan in kransen van vier bovenaan de stengel. Door de sterke vertakking lijken de plantjes op mini-struikjes. De bloemen zijn wit, maar vallen weinig op. Wel springen de vele, door kelkbladen omsloten vruchten aan het eind van de bloeistengels in het oog.

Kransmuur is een soort uit de omgeving van de Middellandse Zee. Daar groeit het plantje van nature tussen rotsen, maar ook veel tussen plaveisel in steden en dorpen. De soort heeft waarschijnlijk mede dankzij menselijk verkeer de weg naar het noorden gevonden. In de jaren negentig van de vorige eeuw heeft kransmuur voor het eerst Nederland bereikt. De uitbreiding is vervolgens behoorlijk snel gegaan. Op dit moment is de soort in vrijwel alle steden van de Randstad aanwezig, maar naar het noorden toe zijn ook vindplaatsen bekend in bijvoorbeeld Den Helder en Assen. Ook binnen steden is kransmuur op meerdere plaatsen en in grotere aantallen te vinden.

Hieronder een filmpje over een groeiplaats van kransmuur in Amsterdam.

Dat het stadsklimaat echt anders is dan het klimaat buiten steden is recent nader onderzocht in Rotterdam (Wageningse wetenschappers onderzoeken stadsklimaat in Rotterdam). Kransmuur is een soort die in Nederland kennelijk nét dat stadsklimaat nodig heeft om te overleven. Zelfs een wat strengere winter zoals in de afgelopen winter deert kransmuur in de stad niet.

Tekst en foto's: Baudewijn Odé, FLORON
Filmpje: A.J. Rossenaar