sleedoornpage klein

Sleedoornpage: stiekeme vlinder gesnapt

De Vlinderstichting
27-AUG-2009 - De sleedoornpage is een zeldzame vlinder in Nederland. Door zijn verborgen leefwijze wordt hij al helemaal weinig gezien. De afgelopen week komen er een aantal meldingen binnen, vergezeld van foto’s.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op donderdag 27 augustus 2009

De sleedoornpage is een zeldzame vlinder in Nederland. Door zijn verborgen leefwijze wordt hij al helemaal weinig gezien. De afgelopen week komen er een aantal meldingen binnen, vergezeld van foto’s.

De sleedoornpage heeft een beperkte verspreiding in Nederland. We vinden hem voornamelijk in de overgang van de zandgronden naar rivier- en veengebieden. De rand van de Utrechtse heuvelrug en de Veluwe bijvoorbeeld, maar ook in Steenwijk en Weststellingwerf. In Drenthe is hij bekend uit Zuidwolde. In de vlindertuin daar wordt hij jaarlijks gezien. Fotograaf Henk Bosma was daar ook dit jaar weer op zoek gegaan naar de vlinder, maar had hem nog niet kunnen vinden. Groot was de verrassing toen hij diezelfde middag in zijn tuin in Alteveer, op ongeveer zes kilometer van de vlindertuin, een sleedoornpage spotte op een kersenboompje. Snel naar binnen gerend om zijn camera te pakken en juist op tijd terug om nog net een foto te maken op de vuilboom (foto rechts). Vervolgens vloog de vlinder weg.

Het is niet waarschijnlijk dat deze vlinder vanuit de vlindertuin heeft gezworven, maar blijkbaar heeft hij zich in de buurt verspreid. Er zijn hier en daar geschikte sleedoornstruwelen aanwezig. Ook van andere locaties zijn inmiddels de waarnemingen binnen. In een volkstuincomplex in Amersfoort werd een vrouwtje aangetroffen (foto links). Ook van deze plaats was de soort nog niet bekend, maar wel van een stukje verderop in Amersfoort. Door hun uiterst verborgen levenswijze wordt de soort maar weinig gezien. De beste manier om aan te tonen of de sleedoornpage aanwezig is, is het zoeken naar de eitjes in de winterperiode.

De komende winter zullen, zeker tussen Alteveer en Zuidwolde, maar ook in Amersfoort, weer uitgebreide speurtochten plaatsvinden. Ook op eventuele andere locaties waar de soort nog wordt aangetroffen zal van de winter verder worden gezocht. Tot ver in september kunt u de sleedoornpage nog vinden, dus wees alert!

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Henk Bosma en Joke Top