Snavelruppia USDA-NRCS PLANTS Database / USDA NRCS publiek domein http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=RUMA5

Zeldzame zoutwaterplant opgevist

FLORON
16-SEP-2009 - Specialisten zijn er op velerlei gebied. Ook onder de waterplanten. Als het gaat om het overleven van hoge zoutconcentraties is spiraalruppia er zo een. Tijdens een inventarisatieweekend van FLORON wisten vrijwilligers deze zoutspecialist in de Yerseke moer op te vissen

Bericht uitgegeven door stichting FLORON op woensdag 16 september 2009

Specialisten zijn er op velerlei gebied. Ook onder de waterplanten. Als het gaat om het overleven van hoge zoutconcentraties is spiraalruppia er zo een. Tijdens een inventarisatieweekend van FLORON wisten vrijwilligers deze zoutspecialist in de Yerseke moer op te vissen.

 
  Snavelruppia

Ruppia’s zijn smalbladige waterplanten die als vertakte slierten in brakke tot zoute sloten voorkomen. We kennen in ons land twee soorten, snavelruppia (Ruppia maritima) en spiraalruppia (Ruppia cirrhosa). Hoewel beide soorten in zoet water kunnen kiemen, maken ze daar weinig kans vanwege de concurrentie met andere soorten. Neemt het zoutgehalte toe, dan laten steeds meer soorten het afweten en maken tenslotte alleen ruppia’s en zannichellia’s een kans.

Haar naam dankt spiraalruppia aan de bloeistengel. Deze dunne witte draad kan wel decimeters lang worden en maakt spiraalvormige bochten. Daarmee zoekt de plant met behulp van gasbelletjes de weg naar het wateroppervlak, waarna bestuiving in de lucht kan plaatsvinden.

Vanwege haar specifieke standplaatseisen is spiraalruppia in ons land een zeldzame soort. Veel van de plekken waar de soort vroeger voorkwam zijn door het verdwijnen van sloten verloren gegaan. Alleen van Texel, Noord-holland en het deltagebied zijn nog enkele tientallen vindplaatsen bekend uit recente jaren. Dat de soort ook in de Yerseke moer nog aanwezig is werd het afgelopen weekend dus bevestigd.

 
  Ruppiasloot in Yerseke moer

De Yerseke moer is een gebied met zilt grasland en kreken. Het aanvankelijk uitgebreide schorrengebied bij Yerseke en Kapelle werd lang geleden bij de aanleg van het Kanaal door Zuid-Beveland in tweeën gedeeld, zodat we nu de Yerseke en de Kapelse moer hebben. Het kanaal veroorzaakt zoute kwel in de zilte moeren en door verdamping van het water in de kreken en sloten kan de zoutconcentratie er oplopen tot wel tweemaal zo hoog als in zeewater. De zilte sloten zien er met hun specifieke algen en bacteriën niet bepaald fris en waardevol uit, maar bieden dus wel onderdak aan een van onze sterkst bedreigde waterplanten.

Tekst en foto Yerseke moer: Wout van der Slikke, FLORON
Foto snavelruppia: Edward G. Voss, USDA-NRCS PLANTS Database / USDA NRCS