De Amerikaanse brulkikker van Sint-Oedenrode

Tóch weer een Amerikaanse brulkikker in Nederland

Stichting RAVON
20-SEP-2009 - De Amerikaanse brulkikker is in de jaren zeventig en tachtig veel verkocht door tuincentra voor het houden in tuinvijvers. Omdat ze niet geschikt bleken vanwege hun vraatzucht en oorverdovende gekwaak zijn ze in grote aantallen gedumpt in de vrije natuur. Tot op heden heeft de Amerikaanse brulkikker geen stand gehouden en leek ons land brulkikkervrij te zijn. Uit een recente waarneming die is binnengekomen bij Waarneming.nl blijkt dat in het Brabantse Sint-Oedenrode de Amerikaanse brulkikker weer is gezien.

Bericht uitgegeven door Waarneming.nl en RAVON op zondag 20 september 2009

De Amerikaanse brulkikker is in de jaren zeventig en tachtig veel verkocht door tuincentra voor het houden in tuinvijvers. Omdat ze niet geschikt bleken vanwege hun vraatzucht en oorverdovende gekwaak zijn ze in grote aantallen gedumpt in de vrije natuur. Tot op heden heeft de Amerikaanse brulkikker geen stand gehouden en leek ons land brulkikkervrij te zijn. Uit een recente waarneming die is binnengekomen bij Waarneming.nl blijkt dat in het Brabantse Sint-Oedenrode de Amerikaanse brulkikker weer is gezien.

Gevaar voor onze inheemse amfibieën
De brulkikker komt van oorsprong niet in Nederland voor. Het is een fors beest van ongeveer twintig centimeter lang en een halve kilo zwaar. Dergelijke exemplaren kunnen heel wat op. In de vijver kunnen dit bijvoorbeeld de goudvissen zijn. In de vrije natuur eten ze graag onze inheemse kikkers en salamanders. Naast predatie en voedselconcurrentie vormen ze ook een bedreiging voor onze inheemse amfibieën doordat ze drager van een schimmel kunnen zijn, zonder daar zelf last van te ondervinden. Onze inheemse amfibieën kunnen hierdoor besmet worden. Zij kunnen wel gevoelig zijn voor deze schimmel en daardoor in aantal afnemen.

Nabijgelegen populaties
Uit de grote populaties brulkikkers die zijn ontstaan in Vlaanderen, is er één Nederland tot op een kilometer genaderd. Aannemelijk is dat ze in staat zijn zich voort te planten in de vrije natuur Nederland. Ook het feit dat ze zich weten voort te planten in een Hollandse tuinvijver is veelzeggend. Hierbij speelt het uitblijven van strenge winters de brulkikker zeker in de kaart. De waarneming van één roepende brulkikker in een openbaar water in het Brabantse Sint-Oedenrode baarde dan ook grote zorgen. Gelukkig bleek dat de waarnemer deze exoot had herkend en vanwege de potentiële bedreiging het dier had gevangen. Bij een recentelijk bezoek zijn geen larven van de brulkikker gevonden. We hopen dat het om één enkel exemplaar gaat en er dus geen voortplanting heeft plaatsgevonden. In 2010 zullen we het onderzoek vervolgen om zekerheid te krijgen of Sint-Oedenrode meer brulkikkers huisvest.

Oproep
Denkt u brulkikkers gesignaleerd te hebben kijk dan op de RAVON-website. Hier is informatie te vinden over hoe u deze soort kunt herkennen. Uiteraard horen wij graag van iedere waarneming. Deze kunt u invoeren bij waarneming.nl of direct doorgeven aan RAVON via Telmee.nl.

Tekst: Menno Soes, Waarneming.nl en Jeroen van Delft, RAVON
Foto Amerikaanse brulkikker van Sint-Oedenrode: Henk Sierdsema, SOVON