Amerikaanse brulkikker

Voortplantende brulkikkers in Nederland

Stichting RAVON
5-OKT-2010 - Voor het eerst sinds twintig jaar zijn er weer voortplantende Amerikaanse brulkikkers in Nederland aangetroffen. Na het importverbod eind tachtiger jaren leek de soort verdwenen uit Nederland. In twee vijvers in de omgeving van Baarlo (Noord-Limburg) zijn in september 2010 zowel volwassen exemplaren als kikkervissen aangetroffen. Een aantal andere plekken waar zich mogelijk ook brulkikkers bevinden, wordt op dit moment onderzocht.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op [publicatiedatum] 

Voor het eerst sinds twintig jaar zijn er weer voortplantende Amerikaanse brulkikkers in Nederland aangetroffen. Na het importverbod eind tachtiger jaren leek de soort verdwenen uit Nederland. In twee vijvers in de omgeving van Baarlo (Noord-Limburg) zijn in september 2010 zowel volwassen exemplaren als kikkervissen aangetroffen. Een aantal andere plekken waar zich mogelijk ook brulkikkers bevinden, wordt op dit moment onderzocht.

Het aantreffen van de Amerikaanse brulkikker in ons land is reden tot grote zorg. Deze soort doet zijn naam eer aan en kan in de zomermaanden zorgen voor flinke geluidsoverlast. De Amerikaanse brulkikker is een uitheemse soort die zich door snelle voortplanting sterk kan uitbreiden en inheemse amfibieën opeet en wegconcurreert. Daarnaast is hij vaak drager van een schimmelziekte (chytridiomycose), die wereldwijd al tot het uitsterven van meerdere amfibieënsoorten heeft geleid. Deze schimmelziekte is voor mensen en huisdieren overigens ongevaarlijk en treft alleen amfibieën. De brulkikker behoort tot 'de 10 gevaarlijkste exotische amfibieën ter wereld’ en snel ingrijpen is dan ook noodzakelijk om te voorkomen dat de kikker zich verder verspreidt en grote schade aanricht aan onze inheemse amfibieën.

Amerikaanse brulkikker (foto: Arnold van Rijsewijk)

De brulkikkers in Baarlo zijn waarschijnlijk de nakomelingen van brulkikkers die nog tot begin jaren negentig verkocht werden als vijverdieren. Na de eerste melding heeft meteen overleg plaatsgevonden met het Team Invasieve Exoten (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), de provincie Limburg, de gemeente Peel en Maas, het waterschap Peel en Maasvallei, het Limburgs Landschap en RAVON. Dit overleg heeft tot een aantal vervolgstappen geleid. De eerste stap is een inventarisatie van tuinvijvers, poelen en beken in Baarlo en omgeving, om te achterhalen waar de Amerikaanse brulkikker zich nog meer bevindt. RAVON voert deze inventarisatie in de komende weken uit.

Inwoners van Baarlo en omgeving worden ook nadrukkelijk verzocht mogelijke plekken met brulkikkers aan RAVON door te geven. Dit kan via de website www.ravon.nl. Op de website staat meer informatie over de herkenning van de soort, onder andere aan de hand van foto’s, geluiden en een herkenningskaart. Op 14 oktober wordt ook een voorlichtingsavond voor de inwoners van Baarlo en omgeving georganiseerd. Als de precieze omvang van het probleem duidelijk is, worden de vervolgstappen bepaald. 

Tekst: Tamira Hankman, RAVON
Foto: Arnold van Rijsewijk, RAVON