Kolganzen op trek, vliegend, v-vorm. Fotograaf Gerard Muskens. Foto gemaakt op 16 december 2007 in de Ooypolder

De kolganzen komen massaal aan

Sovon Vogelonderzoek Nederland
13-OKT-2009 - Het winterseizoen lijkt begonnen want de slierten kolganzen vullen het luchtruim. Ze komen hier op winter(sport)vakantie tot eind maart van het volgend jaar. Ons land is een belangrijke overwinteringsplek voor ganzen. Ganzen in allerlei soorten en aantallen. De kolgans is de talrijkste met bijna een miljoen overwinteraars.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op dinsdag 13 oktober 2009

Het winterseizoen lijkt begonnen want de slierten kolganzen vullen het luchtruim. Ze komen hier op winter(sport)vakantie tot eind maart van het volgend jaar. Ons land is een belangrijke overwinteringsplek voor ganzen. Ganzen in allerlei soorten en aantallen. De kolgans is de talrijkste met bijna een miljoen overwinteraars.

De laatste dagen wordt het luchtruim opgesierd met lange slierten gakkende kolganzen. Ze komen nu massaal binnen vanuit het hoge noorden. Tot eind maart volgend jaar zijn ze hier op een soort wintersportvakantie. Door de gunstige ligging van ons land in combinatie met een bijna onuitputtelijke bron aan sappig groen gras is het voor de kollen een waar Mekka.

Een vliegende kolgans is relatief makkelijk te onderscheiden van de andere bruingekleurde ganzen. Hij is kleiner dan een lichter ogende grauwe gans en heeft doorgaans op de buik een paar bruine strepen. Ook zijn witte kol is makkelijk waarneembaar, zelfs van grote afstand. Zijn gegak klinkt wat zachter dan het rauwe gegak van de grauwe gans.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto kolganzen op trek, vliegend in v-vorm: Gerard Muskens