Kolganzen in de Ooypolder. Fotograaf: gerard Muskens van Alterra

Kolgans Cas vliegt 3665 kilometer in twee weken

De Natuurkalender
23-OKT-2009 - De gezenderde kolgans Cas verblijft alweer een week op Hollandse bodem. Vanaf zijn pleisterplaats onder Nova Zembla vloog hij in twee weken naar Nederland; een afstand van 3665 kilometer. Cas zal zich komende winter te goed doen aan het gras en oogstafval op de Nederlandse akkers, om volgend voorjaar weer aangesterkt aan een nieuwe tocht naar Siberië te beginnen.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op vrijdag 23 oktober 2009

De gezenderde kolgans Cas verblijft alweer een week op Hollandse bodem. Vanaf zijn pleisterplaats onder Nova Zembla vloog hij in twee weken naar Nederland; een afstand van 3665 kilometer. Cas zal zich komende winter te goed doen aan het gras en oogstafval op de Nederlandse akkers, om volgend voorjaar weer aangesterkt aan een nieuwe tocht naar Siberië te beginnen.


Overwinterende kolganzen in de Ooypolder

Het laatste signaal van Cas’ zender kwam op zondag 18 oktober uit het dorpje Vlijmen bij Den Bosch. Drie dagen eerder arriveerde de gans in Nederland: bij Bernheze, 20 kilometer oostelijker. Twee weken geleden zat Cas nog in de Petsjora delta, aan de Russische kust onder Nova Zembla (Natuurbericht ‘Kees en Cas komen er aan!’). Hier bivakkeerde hij ruim een week onderweg van zijn overzomerplaats in de Pyasina delta, nog 1200 kilometer oostelijker, naar Nederland.

Cas verliet de Pyasina delta op 16 augustus. Na de pauze in de Petsjora delta vloog hij in 15 dagen naar Nederland, een afstand van 3665 kilometer. Onderweg ontvingen we iedere drie dagen een signaal van hem: op 6 oktober zat hij aan de Russische kust onder het eiland Kolguyev (560 kilometer verderop), op 9 oktober in Rusland vlakbij de grens met Estland (1430 kilometer verderop), op 12 oktober in Hitzacker aan de Elbe in midden Duitsland (1240 kilometer verderop), en vanaf 15 oktober dus weer in ons land (415 kilometer verderop).


Cas' route van 3 tot en met 18 oktober 2009 (Kaartje: Google Earth)

Vorig jaar reisde Cas een stuk later terug naar Nederland. Toen was hij op 23 oktober nog in Rusland, vlakbij de Finse grens, en arriveerde hij pas op 19 december in ons land. Vorig jaar bracht Cas de zomer door in de Petsjora-delta, die hij nu als pleisterplek op zijn terugtocht naar Nederland gebruikte. Hij bleef hier tot 26 september; in totaal deed hij er dus bijna 3 maanden over om naar Nederland te vliegen. Dit jaar legde hij dezelfde afstand van bijna 4000 kilometer dus in twee weken af.

Volgens de Duitse ganzenonderzoekers die de ganzen gezenderd hebben, heeft Cas deze zomer helaas niet gebroed (zie www.blessgans.de). Kees, de andere gezenderde gans die nog rondvliegt, gelukkig wel. Kees is ook weer hard op weg naar Nederland, maar het is niet bekend of hij al gearriveerd is. Zijn laatste signaal kwam vorige week vrijdag van Kolonie Ecktanne in Noordoost Duitsland.

Tekst: Sara Mulder, De Natuurkalender
Foto: Gerard Muskens