Lindeblad met vuurwants

Kalende Linden nog vol leven

FLORON
28-OKT-2009 - Ondanks het mooie rustige weer vordert de herfst gestaag. Bladeren verkleuren en vallen af. Sommige soorten, zoals de Linden, hebben al een flink deel van hun blad verloren. Op en onder die bladeren treffen we verrassend veel leven aan: Vuurwantsen bijvoorbeeld.

Bericht uitgegeven door FLORON op woensdag 28 oktober 2009

Ondanks het mooie rustige weer vordert de herfst gestaag. Bladeren verkleuren en vallen af. Sommige soorten, zoals de Linden, hebben al een flink deel van hun blad verloren. Op en onder die bladeren treffen we verrassend veel leven aan: Vuurwantsen bijvoorbeeld.

Tal van plantensoorten onderhouden nauwe relaties met bepaalde diersoorten. Vooral sommige bomen zijn in trek bij verschillende organismen. Soms zijn die relaties heel strikt en treffen we een diersoort alleen aan op een bepaalde plantensoort. Bij andere diiersoorten zijn er meerdere plantensoorten die aan hun eisen voldoen, of alleen enkele soorten uit een nauw verwante groep.

Wie oog heeft voor deze combinaties tussen plant en dier doet verrassende ontdekkingen. Zo zul je na verloop van tijd zien dat de opvallende roodzwarte Vuurwantsen vooral op en onder Lindebomen voorkomen. Ze schijnen het sap van de Linde te zuigen, maar voeden zich ook met dode insekten. De wantsen, die je nu en in het voorjaar vaak op een kluitje bijeen vindt, zijn niet de enige Lindeminnaars. Ook verschillende galmuggen, cicaden, mineermotten en vlinders zijn in meer of mindere mate aan de Linde gebonden. Deze fraaie boom met zijn karakteristieke hartvormige blad herbergt vaak een hele gemeenschap.

Tekst en foto: Wout van der Slikke, FLORON