Aalscholver, wikipedia, GNU Free Documentation License

Symbiose tussen aalscholver en zilverreiger

Sovon Vogelonderzoek Nederland
3-NOV-2009 - De laatste dagen is er een bijzonder fenomeen waar te nemen in de Ooijpolder bij Nijmegen. Aalscholvers en grote zilverreigers hebben hun krachten gebundeld in hun jacht naar vis.
Bericht uitgegeven op door SOVON Vogelonderzoek Nederland dinsdag 3 november 2009

De laatste dagen is er een bijzonder fenomeen waar te nemen in de Ooijpolder bij Nijmegen. Aalscholvers en grote zilverreigers hebben hun krachten gebundeld in hun jacht naar vis.

In een kleine plas van zo’n 30 bij 30 meter zijn in de vroege ochtend tientallen aalscholvers samen aan het vissen. Door samen te jagen wordt de kans op succes vergroot. Dat aalscholvers gezamenlijk jagen is nog niet zo heel lang bekend en werd voor het eerst waargenomen in het Naardermeer. 

Dit bijzondere tafereel is inmiddels ook ‘ontdekt’ door grote zilverreigers. Langs de kant van de plas staan soms wel 20 zilverreigers braaf te wachten tot de aalscholvers de vissen zo hebben opgejaagd dat deze bijna letterlijk in de grijpgrage snavels van de wachtende zilverreigers zwemmen. De grote zilverreigers jagen op hun beurt de nog niet gevangen vis terug in de snavels van de aalscholvers. Een win-win gevalletje zullen we maar zeggen.

Overigens is het opruimen van de meestal stervende vissen niet eens zo'n ramp, want het voorkomt verrotting van dode vis en daarmee botulisme. Deze leeggeviste poelen worden, wanneer de rivier deze winter niet overstroomt, volgend jaar optimale leefgebieden voor amfibieën en libellen nu de larven van deze dieren niet door vissen zullen worden opgegeten. Wanneer de uiterwaarden door overstroming van de rivier weer vollopen, komen de vissen vanzelf weer terug. Dankzij de dynamiek van het gebied zijn er afwisseld goede jaren voor alle verschillende diergroepen die er thuishoren. Ook op andere plekken in ons land waar aalscholvers en grote zilverreigers samen voorkomen zal dit fenoneem waar te nemen zijn

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto's: Taka, GNU Free Documentation License (aalscholver); Marek Szczepanek, Wikipedia Commons (grote zilverreiger)