Kesslers grondel

Amoergrondel binnen enkele jaren in Nederland?

Stichting RAVON
15-NOV-2009 - Sinds de jaren ’90 hebben zich al zeven nieuwe vissoorten in ons land gevestigd. Op korte termijn zullen er waarschijnlijk nog een aantal volgen. Eén van hen is wellicht de Amoergrondel.

Bericht uitgegeven door RAVON op zondag 15 november 2009

Sinds de jaren ’90 hebben zich al zeven nieuwe vissoorten in ons land gevestigd. Op korte termijn zullen er waarschijnlijk nog een aantal volgen. Eén van hen is wellicht de Amoergrondel.

Het oorspronkelijke leefgebied van deze baarsachtige ligt rond het stroomgebied van de Amoer in oostelijk Azië. De Amoergrondel (Percotus glenii) is in Oost-Europa geïntroduceerd en verspreidt zich naar het westen. Het is een opportunistische vis met een gevarieerd menu waarop zowel jonge vis, amfibielarven als macrofauna staan. Opmerkelijk voor deze grondel is dat tijdelijke bevriezing wordt verdragen en dat vooral in geïsoleerde wateren hoge dichtheden bereikt kunnen worden. In het buitenland zijn gevallen bekend waarbij de Amoergrondel een grote impact heeft op amfibiepopulaties. Het is mogelijk dat de Amoergrondel binnen enkele jaren ook in Nederland verschijnt.

Exotische vissoorten kunnen vanuit andere landen in ons land terecht komen via grote rivieren als de Rijn. Daarnaast spelen de handel in vissen en al dan niet opzettelijke uitzettingen hierbij een rol.

Waarnemingen van exotische vissoorten in Nederland zijn van groot belang voor het in kaart brengen van de verspreiding van deze dieren en het inschatten van eventuele risico’s voor de inheemse fauna. Kom je een exoot tegen geef ‘m dan door via telmee.nl of waarnemingen.nl!

Tekst: Frank Spikmans, RAVON en Sjoerd van Veen
Foto: kesslers grondel, een exoot die sinds 2007 in ons land aanwezig is: Jelger Herder, RAVON (www.digitalnature.org)