Kraanvogeltrek. Foto: Andreas Trepte, Creative Commons Naamsvermelding Gelijk delen 2.5 Unported

Belang Nederland voor trekvogels neemt toe

Sovon Vogelonderzoek Nederland
24-NOV-2009 - Jaarlijks presenteert SOVON Vogelonderzoek Nederland de actuele stand van de vogels, samengevat in de Vogelbalans. Een van de belangrijkste conclusies van de Vogelbalans 2009 is dat het belang van Nederland als overwinterings- en doortrekgebied toeneemt. Dit komt onder meer door klimaatverandering: de winters worden zachter waardoor vooral watervogels uit verblijfgebieden ten zuidwesten van ons opschuiven naar onze omgeving.

Bericht uitgegeven door SOVON op dinsdag 24 november 2009

Jaarlijks presenteert SOVON Vogelonderzoek Nederland de actuele stand van de vogels, samengevat in de Vogelbalans. Een van de belangrijkste conclusies van de Vogelbalans 2009 is dat het belang van Nederland als overwinterings- en doortrekgebied toeneemt. Dit komt onder meer door klimaatverandering: de winters worden zachter waardoor vooral watervogels uit verblijfgebieden ten zuidwesten van ons opschuiven  naar onze omgeving.

 
  Trekkende kraanvogels

Soorten die naar Afrika trekken hebben het moeilijk: van de 78 soorten die op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten voorkomen, behoort de helft tot de lange-afstandstrekkers. De afname van deze groep is sterker dan bij vogels die de winter in Europa doorbrengen.

Thema Vogelbalans is Flyways (trekwegen)
Vogeltrek is een fascinerend fenomeen dat veel mensen aanspreekt, niet in de laatste plaats vanwege de fenomenale vliegprestaties van sommige soorten. Van alle vogelsoorten die tussen het Europese continent en Afrika pendelen, is 40% in de afgelopen decennia in aantal afgenomen. Daaronder bevinden zich soorten die op nationaal niveau of zelfs wereldschaal worden bedreigd. Niet voor niets heeft BirdLife International in 2009 de 'Born to Travel' campagne opgestart. Hiermee wordt meer aandacht gevraagd voor de afname van veel trekvogels en de bedreiging van de biodiversiteit waarvoor ze model staan. Ook in Nederland domineren trekvogels de Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels. Nederland is met zijn vele wetlands een kruispunt van vliegroutes en herbergt tijdens de trek en in de winter enorme concentraties trekvogels. Gegevens van de Nederlandse vogeltellers, zoals die door SOVON worden verzameld, houden dus niet alleen een vinger aan de pols van het Nederlandse landschap. Ze geven ook signalen af hoe het elders in de trekbaan met bepaalde vogelsoorten is gesteld.

Vogelbalans wordt zaterdag aanstaande gepresenteerd
De Vogelbalans wordt officieel gepresenteerd op de Landelijke Dag van SOVON (i.s.m. Vogelbescherming Nederland en de Nederlandse Ornithologische Unie) op zaterdag 28 november in concertgebouw 'de Vereeniging' in Nijmegen (Keizer Karel-plein, op 5 minuten loopafstand van het Centraal Station). Op deze dag is er tevens een interessant lezingenprogramma, een uitgebreide boeken- en informatiemarkt en speciaal voor de jeugd worden er struinexcursies georganiseerd in de Millingerwaard. Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) verzorgt in het kader van 10 jaar NEM een parallelprogramma met boeiende lezingen op de eerste verdieping van de Vereeniging. Rond het middaguur zal Secretaris-Generaal A. van der Zande van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stilstaan bij het belang van de vele natuurwaarnemers om aan goede informatie over de natuur te komen. Iedereen is van harte welkom tussen 9.30 en 17.00 en de toegang is gratis.

Lees voor meer informatie de Vogelbalans 2009 online, of ga naar www.sovon.nl of www.netwerkecologischemonitoring.nl.

Tekst: SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Andreas Trepte Creative Commons Naamsvermelding Gelijk delen 2.5