grote bosmuis door Paul van Hoof

Beast from the east ook succesvol in Winterswijk

Zoogdiervereniging
28-NOV-2009 - Goed nieuws over de Grote bosmuizen in Nederland. Onderzoek toont aan dat er bij Winterswijk een vitale populatie is. De soort komt in Nederland verder alleen in Zuid-Limburg voor. Ook daar zit de populatie in de lift.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op zaterdag 28 november 2009

Goed nieuws over de grote bosmuizen in Nederland. Onderzoek toont aan dat er bij Winterswijk een vitale populatie is. De soort komt in Nederland verder alleen in Zuid-Limburg voor. Ook daar zit de populatie in de lift.

De grote bosmuis (Apodemus flavicollis) kwam in Nederland tot 2006 alleen in Zuid-Limburg voor. In 2006 zijn twee losse waarnemingen van deze soort gedaan. Nu blijkt voor het eerst dat ook in Gelderland inmiddels een vitale populatie aanwezig is.

In 2006 vond Jan Stronks de eerste grote bosmuis van Gelderland. Deze lag dood op het pad van de steengroeve bij Winterswijk. In de zomer van dat zelfde jaar ving de Zoogdierwerkgroep van de NJN een grote bosmuis in de Bekendelle (Regelink & Bosch, 2007). Nu, drie jaar later, was de zoogdierwerkgroep benieuwd hoe het nu staat met de grote bosmuis in de omgeving van Winterswijk.

Methode
Op zondag 1 november hebben mensen van de zoogdierwerkgroep op elf locaties muizenvallen uit gezet. Per locatie zijn tien vallen uitgezet, alle om de tien meter. In totaal is met 110 vallen gewerkt. Vanaf zondag 1 november tot en met vrijdag 6 november stonden deze vallen op ‘safe’. Dit houdt in dat het valmechanisme geblokkeerd was: muizen konden naar binnen én naar buiten lopen. Hierdoor wennen de muizen aan de vallen. De vallen waren gedurende deze periode alleen gevuld met hooi.

Op vrijdag 6 november zijn de vallen op scherp gezet. Als voer zijn de vallen gevuld met appel, wortel en graan. Op vrijdagavond, zaterdagochtend en -avond en zondagochtend zijn de vallen gecontroleerd.

Resultaten
Ondanks dat het een zeer slecht bosmuizenjaar betreft (mondelinge mededeling van Vilmar Dijkstra) zijn tijdens onderhavig onderzoek op vier van de elf locaties één of meerdere grote bosmuizen gevangen. Tevens zijn enkele bosmuizen en rosse woelmuizen gevangen en daarna weer losgelaten.

In de omgeving is dus een vitale populatie van de grote bosmuis aanwezig. Het is goed mogelijk dat verspreiding richting het westen plaatsvindt. Om dit vast te kunnen stellen, is echter aanvullend onderzoek noodzakelijk.

Grote bosmuis
De grote bosmuis is een van de vijf ware muizen die Nederland rijk is. Hij is een maatje groter dan de bosmuis (Apodemus sylvaticus) en heeft een scherpe scheiding tussen buik- en rugvacht (demarcatielijn). De buik is spierwit, de oren en ogen zijn zeer groot. Verder heeft de grote bosmuis een gele halsband en extra grote achtervoeten. Net als de andere ware muizen eet de grote bosmuis alles wat hij aan voedsel tegenkomt, zowel plantaardig als dierlijk materiaal (voornamelijk insecten). Eerder konden we op Natuurbericht.nl al melden dat de Grote bosmuis in zuidoost-Limburg oprukt naar het westen.

Tekst: Johannes Regelink, Thomas Lameris, zoogdierwerkgroep JNM, www.jnm.nl
Foto op deze pagina: bosmuis bij Winterswijk, Thomas Lameris
Foto op homepage: bosmuis, Paul van Hoof, www.paulvanhoof.nl