Herbariummateriaal
Foto: Theo Peterbroers

Een keur aan bijzondere planten

FLORON
16-DEC-2009 - Afgelopen zaterdag kwamen ruim 170 plantenkenners in Naturalis bijeen voor de jaarlijkse lezingendag van FLORON en de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging. Onder de diverse boeiende presentaties was ook een overzicht van bijzondere vondsten uit het afgelopen seizoen. Er zijn weer veel opmerkelijke plantenwaarnemingen gedaan in 2009.

Bericht uitgegeven door stichting FLORON op woensdag 16 december 2009

Afgelopen zaterdag kwamen ruim 170 plantenkenners in Naturalis bijeen voor de jaarlijkse lezingendag van FLORON en de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging. Onder de diverse boeiende presentaties was ook een overzicht van bijzondere vondsten uit het afgelopen seizoen. Er zijn weer veel opmerkelijke plantenwaarnemingen gedaan in 2009.

Opmerkelijke waarnemingen zijn er velerlei. Soorten die voor het eerst in ons land of in een bepaalde regio worden waargenomen bijvoorbeeld. Soms zijn deze lang over het hoofd gezien, soms zijn ze recent spontaan gevestigd, en soms hebben ze een dubieuze herkomst zoals verwildering uit tuinafval of ontsnapping uit tuincentra. Vooral die laatste categorie is goed vertegenwoordigd. Ondermeer doordat de laatste jaren ook het stedelijk gebied steeds intensiever op de aanwezige flora wordt onderzocht.

 
  Herbariummateriaal van enkele bijzondere
vondsten uit 2009: Dodemansvingers en
een bijzondere soort uit het geslacht
van Nieskruid.
Bijzondere soorten van een andere aard zijn terugmeldingen van soorten die eerder al als verdwenen werden beschouwd. Soms duiken ze alsnog op oude vindplaatsen op en soms verschijnen ze ook op nieuwe plekken. Het Wit bosvogeltje, een zeldzame orchidee waarover eerder natuurberichten verschenen, is daar een goed voorbeeld van.

Het lijkt onwaarschijnlijk, maar soms hoef je voor een bijzondere vondst niet eens naar buiten. Dat wil zeggen, niet op dat moment. Af en toe komen er namelijk ook uit de collecties van gedroogde planten van het Nationaal Herbarium Nederland alsnog nieuwe soorten naar boven. Vooral na onderzoek op basis van nieuwe taxonomische inzichten. Heel af en toe is het omgekeerde ook het geval. Dan blijkt uit nadere bestudering dat eerdere gepubliceerde vondsten toch een andere verwante soort betreffen. Zo kwam er zaterdag veel nieuws bij, maar moest een oudere vondst van Wilgsla het veld ruimen. Naar aanleiding van nieuwe waarnemingen op de oude vindplaats werd het herbariummateriaal van jaren terug er bij gehaald. Het bleek toch een wat afwijkende vorm van de veel voorkomende soort Kompassla.

Tekst: Wout van der Slikke, FLORON
Foto: Theo Peterbroers