Pimpelmees aan vetbol. This file is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 License

Pimpelmees en klimaatverandering

27-DEC-2009 - Pimpelmezen broeden de laatste tijd vroeger, omdat de lentes in Nederland warmer worden. De soort broedt nu 10 dagen eerder vergeleken met bijvoorbeeld 1986.

Bericht uitgegeven op zondag 27 december 2009

Pimpelmezen broeden de laatste tijd vroeger, omdat de lentes in Nederland warmer worden. De soort broedt nu 10 dagen eerder vergeleken met bijvoorbeeld 1986. 

Eilegdatum steeds vroeger
Als het voorjaar warmer is, valt de periode waarin er veel insecten zijn vroeger in het jaar. Insectenetende vogels, waaronder de pimpelmees, moeten er voor zorgen dat hun jongen zoveel mogelijk opgroeien als de beschikbaarheid van voedsel het grootst is. In een warmer voorjaar gaan ze daarom eerder eieren leggen. De laatste decennia is het voorjaar warmer geworden. Vergeleken met 1986 broedt de soort gemiddeld genomen circa 10 dagen eerder (zie de linker grafiek).
Aantal broedparen
Doordat de pimpelmees in de winter in Nederland blijft, kan hij op de warmere lentes inspelen door eerder te gaan broeden. De trekvogels naar Afrika kunnen hierop minder gemakkelijk inspelen (Natuurbericht 19 december 2009). Tot nu toe neemt het aantal broedende pimpelmezen in Nederland enigszins toe (zie de rechter grafiek).

Bron en meer informatie: Compendium voor de Leefomgeving
Foto: Flickr, Creative Commons Attribution 2.0 License