raaf

De raaf: verdwenen en weer terug

30-DEC-2009 - De raaf is uit Nederland verdwenen en opnieuw uitgezet. Na een aanvankelijke toename is het aantal de laatste jaren min of meer stabiel.

Bericht uitgegeven op woensdag 30 december 2009

De raaf is uit Nederland verdwenen en opnieuw uitgezet. Na een aanvankelijke toename is het aantal de laatste jaren min of meer stabiel.

Raven werden in 1928 in Nederland uitgeroeid. In de periode 1969-1992 zijn circa 200 raven op de Veluwe uitgezet. Deze vogels waren afkomstig uit Sleeswijk-Holstein en Mecklenburg-Vorpommern. De soort heeft zich op de Veluwe inmiddels goed gevestigd; het merendeel van de 75-90 broedparen in 2007 komt daar voor. Daarbuiten komt de raaf in kleine aantallen voor op de Utrechtse Heuvelrug en in Salland, de Achterhoek, Drenthe en Flevoland. Het broedsucces loopt de laatste jaren enigszins terug als gevolg van een geringere beschikbaarheid van voedsel (onder andere de afname van konijnen). De raaf staat op de Rode Lijst van vogels.

Bron en meer informatie: Compendium voor de Leefomgeving
Foto: Donar Reiskoffer, GNU Licentie voor vrije documentatie