Kamsalamander

Het gaat goed met de salamanders in ons land

Stichting RAVON
4-JAN-2010 - In tegenstelling tot de vorige eeuw gaat het de laatste jaren best goed met de meeste soorten amfibieën in ons land. Dit constateert het NEM Meetnet Amfibieën van Stichting RAVON. Beschermingsmaatregelen en verbetering van de waterkwaliteit hebben op de salamandersoorten een positief effect.

Bericht uitgegeven door RAVON op maandag 4 januari 2010

In tegenstelling tot de vorige eeuw gaat het de laatste jaren best goed met de meeste soorten amfibieën in ons land. Dit constateert het NEM Meetnet Amfibieën van Stichting RAVON. Beschermingsmaatregelen en verbetering van de waterkwaliteit hebben op de salamandersoorten een positief effect.

De aantallen van de meest algemene salamander van Nederland - de kleine watersalamander - blijven stabiel. Deze soort wordt in 901 wateren gevolgd. De meest recente analyses van het NEM Meetnet Amfibieën gaan over het jaar 2008. Voor het monitoren van de vinpootsalamander is dat jaar een goed jaar geweest. De zeldzame salamandersoort - die alleen in Noord-Brabant en Limburg te vinden is - werd vaker gezien dan in voorgaande jaren. Hiermee lijkt een neergaande trend ten einde gekomen. Hopelijk blijft de vinpootsalamander het de komende jaren goed doen.

Alpenwatersalamander
Zowel het totale aantal Alpenwatersalamanders dat werd waargenomen, als het aantal gebieden waarin de soort voorkomt, is in 2008 toegenomen. De Alpenwatersalamander wordt steeds vaker gezien op locaties in Nederland waar hij voorheen niet bekend was. Op de Veluwe en in Het Gooi is de salamandersoort sinds jaar en dag bekend, maar de laatste jaren is hij ook bij Zevenaar aan de noordzijde van de Rijn gevonden.


Waarnemingen Alpenwatersalamander 1997-2008

Kamsalamander
De kamsalamander laat - net als de Alpenwatersalamander - een matige toename zien. Gelukkig breidt het Meetnet Amfibieën zich steeds verder uit, zodat ook deze soort beter kan worden gevolgd. Ook binnen de Habitatrichtlijngebieden vertoont de kamsalamander een matige toename.

Voor de vuursalamander kan het Meetnet Amfibieën nog geen trend presenteren, maar met een uitbreiding van het aantal vrijwilligers zal dit niet lang meer op zich laten wachten.

In totaal zijn er over de periode 1997-2008 van 319 telgebieden gegevens verzameld door vrijwilligers van het RAVON Meetnet Amfibieën. De meeste telgebieden bestaan uit meerdere meetlocaties - in totaal 2.497 wateren of luisterpunten - verspreid over alle provincies.

Tekst: Edo Goverse en Gerard Smit, RAVON; Tom van der Meij, CBS
Foto: Jelger Herder, RAVON en Digital Nature