Sneeuklokje close up K.U. Leuven Campus Kortrijk, www.kuleuven-kortrijk.be

Klokje neemt het over van de sneeuw

De Natuurkalender
24-JAN-2010 - Nu de meeste sneeuw gesmolten is, de temperatuur overdag weer even boven nul uitkomt en de zon zich af en toe eens laat zien, komen er gelijk sneeuwklokjes boven de grond. Afhankelijk van wat het weer voor ons in petto heeft zullen zij voorlopig een van de weinige voorjaarsbodes blijven, of binnenkort gevolgd worden door andere vroege soorten.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op zondag 24 januari 2010

Nu de meeste sneeuw gesmolten is, de temperatuur overdag weer even boven nul uitkomt en de zon zich af en toe eens laat zien, komen er gelijk sneeuwklokjes boven de grond. Afhankelijk van wat het weer voor ons in petto heeft zullen zij voorlopig een van de weinige voorjaarsbodes blijven, of binnenkort gevolgd worden door andere vroege soorten.

Vanuit verschillende plekken in Nederland geven mensen alweer hun eerste waargenomen sneeuwklokje door via www.natuurkalender.nl. Deze keer gaat het veelal om het gewoon sneeuwklokje (Galanthus nivalis) dat al sinds de Middeleeuwen het Nederlandse voorjaar aankondigt. De sneeuwklokjes die in november en december al bloeiden, betroffen gecultiveerde soorten (zie eerder natuurbericht 'Sneeuwklokjes in december').

Gewoon sneeuwklokje is een echte winterbloeier die normaalgesproken tussen december en maart tevoorschijn komt. Soms doen zij hun naam echt eer aan en bloeien ze letterlijk in de sneeuw. Oorspronkelijk komt het gewoon sneeuwklokje helemaal niet in Nederland voor. Het plantje werd in de middeleeuwen vanuit zuidoost en zuid Europa naar ons land gebracht en gecultiveerd. Nu zien we gewoon sneeuwklokje ook op veel plekken in het 'wild'. Dit zijn vooral locaties waar vroeger een tuin is geweest of waar de bolletjes ooit zijn neergegooid. Hier blijven de sneeuwklokjes ieder jaar weer terugkomen. Ze breiden zich echter niet spontaan uit.  

Het KNMI laat ons nog even in onzekerheid over wat het weer de komende tijd zal doen. Het is nog even afwachten of er nog een tweede vorst periode aankomt of dat we een paar weken kwakkelweer tegemoet gaan. Afhankelijk daarvan zal het sneeuwklokje voorlopig een van de weinige bloemetjes blijven, of snel gevolgd worden door andere vroege bloeiers als gele kornoelje, gewone dotterbloem en maarts viooltje.

Tekst: Sara Mulder, De Natuurkalender
Foto: Paul Busselen, K.U. Leuven Campus Kortrijk