dennenuil klein

Zeer vroege vlinderwaarneming

De Vlinderstichting
1-FEB-2010 - In januari een dennenuil tegenkomen is echt bizar, want het is een vlinder die normaal gesproken pas in maart vliegt. Met name de flink koude winter die we momenteel ervaren, maakt dit een echte bijzonderheid.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op maandag 1 februari 2010

In januari een dennenuil tegenkomen is echt bizar, want het is een vlinder die normaal gesproken pas in maart vliegt. Met name de flink koude winter die we momenteel ervaren, maakt dit een echte bijzonderheid.

Zaterdag 23 januari 2010 deed Maja de Keijzer de bijzondere waarneming in de Kampina (Noord-Brabant). Op een spriet pijpenstrootje bij het Belversven zat een dennenuil (Panolis flammea). Deze soort vliegt normaal gesproken van begin maart tot begin juni en overwintert als pop in een losse cocon in de strooisellaag of in een bastspleet. Een waarneming van een vlinder in januari is dus zeer uitzonderlijk. Het meest waarschijnlijk is dat de vlinder afgelopen week, in de paar relatief ‘warme’ dagen tussen de vorst- en sneeuwperioden in, uit de pop is gekomen. Er zijn uit de geschiedenis enkel twee andere vroege waarnemingen bekend, maar die zijn toch nog een maand later dan dit beestje van de Kampina. In 1919 werd in Putten een exemplaar waargenomen op 20 februari en in 1920 een exemplaar in Amerongen op 27 februari.

Tekst: Mathilde Groenendijk & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto: Maja de Keijzer