Gele kornoelje bloei, close-up. Foto Paul Busselen Katholieke Universiteit Leuven

Gele kornoelje vijf dagen later dan normaal

De Natuurkalender
14-FEB-2010 - De ontwikkeling van de gele kornoelje ligt momenteel vijf dagen achter op de normaal. Ten opzichte van het zeer vroege 2008 ligt hij echter 48 dagen achter op schema.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op zondag 14 februari 2010

De ontwikkeling van de gele kornoelje ligt momenteel vijf dagen achter op de normaal. Ten opzichte van het zeer vroege 2008 ligt hij echter 48 dagen achter op schema.

De gele kornoelje is een van de vroegst bloeiende struiken in ons land. Dit jaar is nog maar één melding van eerste bloei binnen op www.natuuurkalender.nl terwijl in het extreem vroege 2008 rond deze tijd al 90% van alle eerste bloeiwaarnemingen van de gele kornoelje doorgegeven waren. De gemiddelde eerste bloeiwaarneming in 2008 kwam uit op 29 januari. Dit jaar wordt de gemiddelde bloei pas 18 maart verwacht (zie Figuur 1). In de periode 1940 tot 1959 lag de gemiddelde bloei in Nederland op 13 maart.


Figuur 1: Waargenomen gemiddelde bloei van gele kornoelje in de periode 1940-1959 en 2001 tot en met 2009. Voor 2010 is een verwachting opgenomen.

De enorme verschillen in bloeitijden zijn volledig te verklaren door de zeer uiteenlopende weersomstandigheden. De gemiddelde temperatuur van 1 januari tot 14 februari kwam in 2008 uit op 6,2°C. Dit jaar komen we niet verder dan -0,2°C en in de periode 1940 tot en met 1959 lag de gemiddelde temperatuur op 1,2°C.  De gemiddelde bloeidatum varieerde toen ook al erg van 9 april in 1942 (gemiddelde temperatuur -5,2°C)  tot 11 februari in 1957 (gemiddelde temperatuur van 4,8°C).

Tekst: Arnold van Vliet, De Natuurkalender, Wageningen Universiteit.
Foto: Paul Busselen, Universiteit Leuven