donkere winteruil klein

Zeldzame uil in Limburg

De Vlinderstichting
22-FEB-2010 - In Zuid-Limburg wordt regelmatig - al vanaf oktober gedurende de hele winter - op smeer de donkere winteruil aangetroffen. Deze zeldzame nachtvlinder is in een aantal bosgebieden gevonden en lijkt hier vaste populaties te hebben.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op maandag 22 februari 2010

In Zuid-Limburg wordt regelmatig - al vanaf oktober gedurende de hele winter - op smeer de donkere winteruil aangetroffen. Deze zelfzame nachtvlinder is in een aantal bosgebieden gevonden en lijkt hier vaste populaties te hebben.

De donkere winteruil (Conistra ligula) is een zeer zeldzame soort die slechts af en toe werd waargenomen in het zuidoostelijke deel van het land. Er is ook een recente waarneming bekend uit Friesland. Vanaf 2008 zijn in Zuid-Limburg regelmatig exemplaren waargenomen. In twee bosgebieden wordt door Marcel Prick regelmatig gesmeerd. Door sterk ruikende stroop op bomen te smeren worden nachtvlinders gelokt. Marcel Prick heeft een route door het bos waar meer dan 100 bomen worden ingesmeerd. In niet al te koude nachten laten de vlinders zich in groten getale zien. De meest voorkomende soort is de wachtervlinder, waarvan hij soms honderden vlinders op de smeerplekken vindt, maar de afgelopen dagen is ook de donkere winteruil weer gezien. De soort vliegt van half september tot in april in één generatie. Op 20 oktober zag Marcel zijn eerste vlinder. De mannetjes sterven in december, de vrouwtjes vliegen door tot in het voorjaar en worden dus ook nu nog aangetroffen.

Kijk voor meer informatie en foto's van deze vlinder op Vlindernet.

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto: Marcel Prick