eikelmuis uit FA

Slapende verstekeling uit Frankrijk

Zoogdiervereniging
2-MRT-2010 - Keuteltjes op de bekleding. Dat was voor de importeur van een mooie oude auto uit Frankrijk het eerste teken van verstekelingen. Na het verwijderen van de hemelbekleding van zijn auto vond de importeur twee diep slapende verstekelingen: eikelmuizen!

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op dinsdag 2 maart 2010

Keuteltjes op de bekleding. Dat was voor de importeur van een mooie oude auto uit Frankrijk het eerste teken van verstekelingen. Na het verwijderen van de hemelbekleding van zijn auto vond de importeur twee diep slapende verstekelingen: eikelmuizen!

Het is niet voor het eerst dat buitenlandse eikelmuizen meeliften naar Nederland. Zo werden in de jaren 1970 eikelmuizen aangetroffen in Wageningen, Winterswijk en Nijverdal. Bij het laatste geval kwamen twee dieren uit een uit Frankrijk geïmporteerde Citroën DS rollen. In latere jaren kregen we meldingen van dieren die uit een caravan of uit de auto kwamen wandelen. Het loopt met deze meelifters vaak niet zo goed af: de dieren worden ernstig verzwakt aangetroffen, of zijn gewond geraakt omdat ze onder de motorkap zaten.

Nederlandse eikelmuizen
Ook in Nederland komen eikelmuizen voor. De verspreiding beperkte zich altijd al tot Zuid Limburg. In de jaren 1950-1960 kwam de eikelmuis nog in vrijwel heel Zuid Limburg voor. Na een sterke teruggang - onder andere veroorzaakt door het verdwijnen van hoogstamboomgaarden, graften, houtwallen, rommelschuurtjes en holle bomen - komen ze nu nog maar in één boscomplex voor en staan ze op het punt in Nederland uit te sterven. De soort staat dan ook als ‘Ernstig Bedreigd’ op de Rode lijst voor Bedreigde Zoogdieren. De Provincie Limburg, de Zoogdiervereniging, Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen en Staatsbosbeheer werken dan ook gezamenlijk aan beschermingsmaatregelen om de soort voor Nederland te behouden.

En de Franse dieren?
De Franse eikelmuizen worden goed verzorgd. Ze zijn in eerste instantie opgevangen door de Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost. De dieren mogen tot de lente uitslapen in een dierenopvangcentrum, waarna ze worden teruggebracht naar de vindplek.
 


Uitzetten om de bedreigde populatie in Nederland te versterken is geen optie. Dat is verbonden aan zware eisen vanuit de wet. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of de dieren genetisch heel erg verschillen van de Nederlandse. Bovendien brengt uitzetten een (morele) verplichting met zich mee het lot van de uitgezette dieren te volgen, wat niet bepaald eenvoudig is.

Meer informatie over de eikelmuis vindt u op www.eikelmuis.nl.  

Tekst: Jasja Dekker, Zoogdiervereniging
Foto’s: Leojan Velthoven (de uit Frankrijk meegekomen eikelmuizen)