Bruine Kiekendief

2010, het jaar van de bruine kiekendief, tel mee

Sovon Vogelonderzoek Nederland
6-MRT-2010 - Ieder jaar kiezen SOVON en Vogelbescherming Nederland een soort die extra aandacht verdient. Dat is dit jaar de charismatische bruine kiekendief. De keuze is op deze soort gevallen omdat het een zeldzame en bijzondere roofvogel is.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op zaterdag 6 maart 2010

Ieder jaar kiezen SOVON en Vogelbescherming Nederland een soort die extra aandacht verdient. Dat is dit jaar de charismatische bruine kiekendief. De keuze is op deze soort gevallen omdat het een zeldzame en bijzondere roofvogel is.

Zoals van de meeste soorten weten we van deze ‘kiek’ al behoorlijk wat af, maar eigenlijk toch te weinig. Er bestaan vragen over het voorkomen van de soort in de wintermaanden, de dieetkeuze en het al dan niet broeden in lang niet onderzochte gebieden. Dit zijn vragen waarop de antwoorden niet gemakkelijk te krijgen zijn. Daarvoor is de hulp van vele enthousiaste vrijwilligers nodig: uw hulp dus.Doe mee met het jaar van de bruine kiekendief
Er zijn verschillende onderdelen waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken. Ook aan de jeugd wordt gedacht: voor hen organiseren we via de WILDzoekers een bruine kiekendieven-wedstrijd. Hierbij vragen we om de mooiste foto, tekening of andere creatieve uitspatting van de bruine kiekendief in te sturen. Alle informatie zal steeds te vinden zijn op www.jaarvandebruinekiekendief.nl.

De eerste bruine kiekendieven zijn al gezien, wanneer ziet u de eerste?
De allereerste bruine kieken van het jaar zijn alweer gezien, maar het merendeel moet natuurlijk nog komen. We roepen u hierbij op om uw eerste en laatste waarnemingen van bruine kiekendieven in 2010 door te geven. Zo krijgen we een beeld van de gemiddelde aankomst- en vertrekdatum van bruine kiekendieven in Nederland. Het doorgeven van waarnemingen kan alleen digitaal. Hiervoor werken we samen met bestaande waarnemingensites zoals: www.waarneming.nl, www.telmee.nl, www.natuurkalender.nl en www.trektellen.nl. Op deze wijze kunnen we een groot aantal waarnemers bereiken.

U kunt zich aanmelden voor de elektronische nieuwsbrief te ontvangen via uw mailadres. Kijk voor de meest recente informatie op: www.jaarvandebruinekiekendief.nl  

Tekst: Harvey van Diek; SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: IVN Vecht en Plassengebied