Grutto's

Grutto Skarl vliegt nonstop van Mali naar Camargue

Vogelbescherming Nederland
12-MRT-2010 - De gezenderde grutto Skarl is de afgelopen dagen vanuit Mali dwars over de Sahara gevlogen om ten westen van Algiers en recht over Mallorca op 9 maart in de Camarque (Frankrijk) aan te komen. Een etappe van 3000 km nonstop!

Bericht uitgegeven op 12 maart 2010 door Vogelbescherming Nederland

 

De gezenderde grutto Skarl is de afgelopen dagen vanuit Mali dwars over de Sahara gevlogen om ten westen van Algiers en recht over Mallorca op 9 maart in de Camarque (Frankrijk) aan te komen. Een etappe van 3000 km nonstop!

 

Vijftien gezenderde grutto’s zijn een jaar lang te volgen op hun reis van hun broedgebied in Friesland naar hun overwinteringsgebied in Afrika en weer terug. Met dit unieke project hopen we meer te weten te komen over de precieze trekroute van deze bedreigde weidevogel. Deze kennis draagt bij aan een betere bescherming.

 

Van de grutto's met nog werkende zenders kwam Skarl afgelopen zomer als laatste in Afrika aan. Van eind juli tot eind november verbleef ze langs de Senegal-rivier. Daarvandaan vloog ze 1100 km oostwaarts naar de Nigervloedvlakte in Mali, om dus nu weer terug te komen naar West-Europa.

 

 

Gerrit Gerritsen, die de gezenderde grutto’s nauwgezet in de gaten houdt, vertelt: ‘We hoopten al weken op een spectaculaire terugreis. Eerlijk gezegd had ik verwacht dat Skarl eerder uit Mali zou vertrekken maar Malikenner Leo Zwarts had me voorspeld dat het tot begin maart zou duren. En Leo kreeg gelijk. Eerder schreef ik over de grote betekenis van rijst voor grutto's maar deze keer gaat het over korfmosselen. Deze zoetwaterschelpen komen talrijk voor op de plek in Mali waar Skarl maanden verbleef. In de loop van februari zakte de waterstand in de Niger-vloedvlakte zover dat deze korfmosseltjes binnen het bereik van de gruttosnavels kwamen. Korfmosselen zijn 3-14 mm lang en grutto's selecteren vooral de exemplaren van 10-11 mm. Ze slikken ze geheel in en kraken ze in de maag. Leo rekende uit dat ze er wel 5600 per dag kunnen eten! In ongeveer vier weken werkte Skarl er zoveel naar binnen dat ze een vetvoorraad kon opbouwen van circa 1/3 van haar lichaamsgewicht. Volgens Leo voldoende om een reis van zo'n 4000 km te kunnen maken’.

 

Theoretisch had Skarl dus nog verder kunnen reizen dan de 3000 kilometer dan ze gedaan heeft maar er zijn verder niet veel geschikte pleisterplaatsen tussen de Camarque en Nederland. We zijn reuze benieuwd hoe lang Skarl in de Camarque blijft en wanneer ze naar Nederland vertrekt. We volgen het van dag tot dag en houden u op de hoogte!

 

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland

 Foto: Jouke Altenburg