veldmuis op Texel

Nieuw op Texel: de veldmuis

Zoogdiervereniging
16-MRT-2010 - Op 10 maart ontdekte een huiskat een veldmuis op Texel. De komst van de veldmuis naar het eiland baart kenners grote zorgen omdat deze ten koste zou kunnen gaan van de zeldzame noordse woelmuis. De Nederlandse noordse woelmuis is de enige gewervelde diersoort die uitsluitend in ons land voorkomt. Texel is één van de belangrijke leefgebieden voor deze soort.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op dinsdag 16 maart 2010

Een huiskat ontdekte onlangs op Texel een veldmuis. De komst van de veldmuis naar het eiland baart kenners grote zorgen omdat deze ten koste zou kunnen gaan van de zeldzame noordse woelmuis. De Nederlandse noordse woelmuis  is de enige gewervelde diersoort die uitsluitend in ons land voorkomt. Texel is één van de belangrijke leefgebieden voor deze soort.

Afgelopen woensdag, 10 maart, kwam aan de Postweg een huiskat thuis met een vreemde woelmuis. Een foto ervan werd opgestuurd naar Richard Witte van de Zoogdiervereniging. Met zekerheid kon worden vastgesteld dat het om een veldmuis gaat, een nieuwe soort voor Texel en een nieuwe concurrent voor de zwaar beschermde Texelse noordse woelmuis (de ondersoort arenicola). Deze vondst heeft verregaande consequenties voor het natuurbeleid en terreinbeheer op Texel.


De op Texel gevonden veldmuis

Vanwege het ontbreken van concurrerende woelmuissoorten op Texel komt de noordse woelmuis hier, in tegenstelling tot op het vasteland, ook voor op drogere plekken, bijvoorbeeld op tuinwallen. In 1985 vestigde de aardmuis zich op Texel en in 1998 de rosse woelmuis, beide woelmuizen. Sindsdien ondervindt de noordse woelmuis concurrentie in ruige en verboste terreinen.

In de jaren zeventig wist de veldmuis het voormalige eiland Noord-Beveland te bereiken. In enkele jaren tijd werd de noordse woelmuis verdrongen van het grootste deel van het eiland. Het risico bestaat dat dit nu ook op Texel gaat gebeuren en dat de noordse woelmuis straks alleen nog in de natte duinen, de Mokbaai, de Slufter en op de Schorren kan overleven.

Nieuwkomers onder muizen vertonen vaak een explosie in groei. Het is niet onwaarschijnlijk dat agrariërs op Texel de komende jaren schade gaan ondervinden door een veldmuizenplaag. Zo heerste bijvoorbeeld in 2003 op Schiermonnikoog een veldmuizenplaag, een jaar na ontdekking van deze soort op dit Waddeneiland.

Het Ministerie van LNV staat voor de taak om zorg te dragen dat de noordse woelmuis in alle vijf de regio’s van zijn verspreiding, dus ook op Texel, duurzaam blijft voortbestaan. Belangrijk is nu om de verspreiding van zowel de noordse woelmuis als de veldmuis goed te volgen en passende maatregelen te nemen. De noordse woelmuis mag niet van Texel verdwijnen.

Zie voor meer informatie over de noordse woelmuizen: http://www.zoogdiervereniging.nl/node/853  

Tekst: Richard Witte van den Bosch, Zoogdiervereniging
Foto: Christine Koersen