noordse woelmuis (gevangen)

Nieuw leefgebied voor de noordse woelmuis op Texel

Zoogdiervereniging
22-MEI-2010 - De noordse woelmuis is een heel bijzondere soort waar het niet zo goed mee gaat. Onder andere op Texel komt de soort nog voor. Maar is de noordse veldmuis ook te vinden in de duinvalleitjes die de afgelopen jaren ontstaan zijn? De Zoogdiervereniging deed er onderzoek naar. De uitkomsten zijn van extra belang nu ook de concurrent, de veldmuis, op het eiland is gesignaleerd.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

De noordse woelmuis is een heel bijzondere soort waar het niet zo goed mee gaat. Onder andere op Texel komt de soort nog voor. Maar is de noordse woelmuis ook te vinden in de duinvalleitjes van De Hors die de afgelopen jaren ontstaan zijn? De Zoogdiervereniging deed er onderzoek naar. De uitkomsten zijn van extra belang nu ook de concurrent, de veldmuis, op het eiland is gesignaleerd.

Aan de zuidkant van het eiland Texel ligt het gebied De Hors, een grote strandvlakte met aan de noordkant een breed duingebied. Dit duingebied is ontstaan doordat in het verleden meerdere malen 'wandelende' zandplaten aan het eiland zijn vastgegroeid. Ten gevolge van deze aangroei is er een landschap ontstaan met een afwisseling van hoger gelegen duinen en lager gelegen vochtige valleien. Dit proces gaat nog altijd door en aan de noordkant van de Hors zijn de afgelopen jaren een aantal jonge duinvalleitjes ontstaan.

De jonge duinvalleitjes van De Hors (Foto: Rob Koelman)

Noordse woelmuis in loopval (Foto: Rob Koelman)

De Hors is onderdeel van het Nationaal Park 'Duinen van Texel'. Het terrein is eigendom van Defensie en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. In het gebied komen een aantal bijzondere planten en dieren voor, waaronder de groenknolorchis en de noordse woelmuis. In het kader van een onderzoek naar het voorkomen van de noordse woelmuis in de zuidelijke delen van het Nationaal Park Duinen van Texel en de invloed van het beheer hierop, is afgelopen november op vijf plekken in de jonge valleitjes van De Hors met behulp van inloopvallen het voorkomen van de noordse woelmuis onderzocht.


De noordse woelmuis bleek op alle vijf de vanglocaties voor te komen. Daarnaast werden elders in de valleitjes massaal keutels, vraatsporen en loopgangetjes van deze soort waargenomen. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat de jonge duinvalleitjes van de Hors een zeer geschikte biotoop vormen voor de noordse woelmuis.

Eén van de tijdens het onderzoek gevangen en daarna weer vrijgelaten noordse woelmuizen (Foto: Rob Koelman)

In maart van dit jaar werd bekend dat op Texel ten gevolge van onopzettelijke introductie de veldmuis is gearriveerd (zie het Natuurbericht van 16 maart 2010 hierover). De komst van deze concurrent van de noordse woelmuis zal er naar verwachting toe leiden dat de noordse woelmuis uit alle weidegebieden op Texel verdreven zal worden. De soort verliest daarmee meer dan 75 procent van zijn leefgebied op het eiland. De huidige kerngebieden van de noordse woelmuis op Texel, bijvoorbeeld de Slufter en de Mokbaai, zullen hierdoor in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen voor de overleving van de soort op Texel. De nieuwe leefgebieden op De Hors vormen in dit verband een welkome uitbreiding van het leefgebied van de noordse woelmuis op Texel.

Tekst en foto's: Rob Koelman, Zoogdiervereniging