De natuur heeft ook baat bij vulkaanuitbarstingen

Invloed vulkaanuitbarsting op de natuur positief

Stichting ANEMOON
16-APR-2010 - De vulkaanuitbarsting op IJsland, die momenteel het wereldnieuws beheerst en reizigers verhindert om per vliegtuig te reizen, heeft een natuurlijke en positieve invloed op de natuur.

Bericht uitgegeven door Stichting ANEMOON op vrijdag 16 april 2010

De vulkaanuitbarsting op IJsland, die momenteel het wereldnieuws beheerst en reizigers verhindert om per vliegtuig te reizen, heeft een natuurlijke en positieve invloed op de natuur.

De aswolk van de IJslandse vulkaan die momenteel boven West-Europa hangt heeft een directe invloed op de natuur van onder andere onze kustwateren. Dat is voorlopig nog niet per sé een negatieve invloed. De vulkanische as zal langzaam neerdalen en in de oppervlakte wateren, en dus ook de Noordzee, terechtkomen. Mineralen en vooral ook sporenelementen die daar in voorkomen zullen in het water oplossen en gebruikt gaan worden als voedingsstoffen en essentiële bouwstenen voor zowel het plankton als de hogere organismen. Voor de natuur en de mens zijn sporenelementen en de beschikbaarheid daarvan van levensbelang.

Foto: Peter H. van Bragt

Sporenelementen zoals IJzer, Koper, Cobalt, Mangaan, Selenium, en vele andere elementen zitten in de aardbodem opgeslagen. Wind, zon en regen veroorzaken erosie waardoor deze elementen ontsloten worden en beschikbaar komen voor de natuur. De rivieren zijn bij uitstek de continue leveranciers van sporenelementen die, hoewel ze in zeer lage concentraties voorkomen, van levensbelang zijn voor alle levende organismen. Dit proces van erosie en beschikbaar stellen van sporenelementen noemen we mineralisatie. Ook zandstormen die het zand van woestijnen over grote gebieden van de oceanen kunnen verspreiden leveren een bijdrage aan dit mineralisatieproces. Hoewel vulkaanuitbarstingen dit zeer infrequent doen, leveren de enorme hoeveelheden uitgestootte vulkanische as ook een substantiële bijdrage aan de beschikbaarheid van deze elementen. Via de diverse voedselketens komen ze uiteindelijk ook in de mens terecht. Dus kunnen we stellen dat de mens, zij het in beperkte mate, ook voordeel heeft bij een vulkaanuitbarsting.

Tekst en foto: Peter H. van Bragt, Stichting Anemoon.