Dotterbloem bloei, foto Arnold van Vliet

Ontwikkeling planten twee weken later dan voorgaande jaren

De Natuurkalender
11-APR-2010 - De koude winter zorgde voor het zeer traag op gang komen van de natuur ten opzichte van de voorgaande jaren. Door de zachte maart en ook een zacht begin van april is de achterstand terug aan het lopen. De ontwikkeling van planten is teruggelopen tot gemiddeld twee weken op de voorgaande drie jaren.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op zondag 11 april 2010

De koude winter zorgde voor het zeer traag op gang komen van de natuur ten opzichte van de voorgaande jaren. Door de zachte maart en ook een zacht begin van april is de achterstand terug aan het lopen. De ontwikkeling van planten is teruggelopen tot gemiddeld twee weken op de voorgaande drie jaren.

Eerste bloei van hondsdraf, dotterbloem en pinksterbloem zijn de waarnemingen die nu veel doorgegeven worden op www.natuurkalender.nl. De planten die nu in bloei en blad komen doen dat ten opzichte van 2009, 2008 en 2007 gemiddeld 10, 14 en 19 dagen later. Dit verschil is grotendeels door het verschil in temperatuur te verklaren. In 2009 was het vanaf 1 januari tot en met 10 april gemiddeld 1,1°C warmer, in 2008 2,7°C en in 2009 zelfs 4,2°C.

Bloei dotterbloem (Foto: Arnold van Vliet)
In vergelijking met 2006 en met de periode 1940 tot 1968 is er nauwelijks een verschil in ontwikkeling en ook de temperatuur is vrijwel gelijk.
De komende twee weken zal Nederland echt groen gaan worden. De berken en witte paardenkastanjes ontplooien nu al hun bladeren en spoedig zullen ook de eiken en beuken volgen.

Tekst en foto: Arnold van Vliet, De Natuurkalender