Een tuin vol kwetsbaarheden

FLORON
17-JUN-2010 - Bij kwetsbare planten denken we al snel aan kleine, fragiele soorten en bij bedreigde planten aan bijzonderheden uit het tropisch regenwoud. Maar bedreigde en kwetsbare planten zoals vermeld op Rode Lijsten zijn er in alle soorten en maten en overal ter wereld. Nu te zien in de hortus, hartje Amsterdam.

Bericht uitgegeven door FLORON op donderdag 17 juni 2010

Bij kwetsbare planten denken we al snel aan kleine, fragiele soorten en bij bedreigde planten aan bijzonderheden uit het tropisch regenwoud. Maar bedreigde en kwetsbare planten zoals vermeld op Rode Lijsten zijn er in alle soorten en maten en overal ter wereld. Nu te zien in de hortus, hartje Amsterdam.

Veel botanische tuinen en dierentuinen waren van oorsprong vooral verzamelingen van allerhande bijzonderheden uit verre landen. Musea vol levende have om indruk mee te maken, te onderzoeken en anderen dicht bij huis een blik ‘in den vreemde’ te geven. Die publieksfunctie is de laatste jaren zeer versterkt, niet in de laatste plaats om financieel boven water te kunnen blijven.

Korenbloem, een soort van de Nederlandse Rode Lijst (foto: Wout van der Slikke)Het wetenschappelijk belang van de tuinen is echter lang niet voor iedereen zichtbaar. Hun bijdrage aan natuurbescherming evenmin. Toch herbergen botanische tuinen niet alleen een enorme genetische rijkdom, maar nemen ze ook steeds duidelijker een plek in bij het behoud aan biodiversiteit. Ze herbergen tal van soorten die in de loop der tijd in het wild onder druk zijn komen te staan. Deze ‘ex-situ’ bescherming (bescherming van soorten buiten hun oorspronkelijk leefgebied) wordt door de botanische tuinen dan ook steeds nadrukkelijker opgepakt.

Planten in de hoofdrol (foto: Hortus Amsterdam)In de hortus van Amsterdam valt dat de komende maanden mooi te zien bij de tentoonstelling ‘Planten in de hoofdrol’. Een wandeling voert de bezoeker langs vijftig uiteenlopende plantensoorten die alle bedreigd zijn. Van wereldwijd bedreigde reuzen als de Wollemi pine tot het Teer guichelheil, een plantensoort die op onze Rode Lijst als ‘Kwetsbaar’ te boek staat. Een fraaie catalogus brengt de soorten in tekst en beeld bijeen en belicht de achtergronden. Want hoewel juist de diversiteit van al die kwetsbare en bedreigde plantensoorten indrukwekkend is, je moet de boel wel bij elkaar houden.
Zeker in Amsterdam.

Tekst: Wout van der Slikke, FLORON

De tentoonstelling ‘planten in de hoofdrol’ is nog tot en met september te bezichtigen in de hortus van Amsterdam. Voor meer informatie: www.hortus-botanicus.nl.