gemaaid gras

Eerste gras van het land gehaald

De Natuurkalender
16-MEI-2010 - De eerste boeren hebben de graslanden gemaaid om het gras in te kuilen. Op de website van De Natuurkalender zijn de eerste meldingen doorgegeven. Tot en met de tweede helft van juni zullen steeds meer weilanden voor de eerste keer gemaaid worden.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op [publicatiedatum]

De eerste boeren hebben de graslanden gemaaid om het gras in te kuilen. Op de website van De Natuurkalender zijn de eerste meldingen doorgegeven. Tot en met de tweede helft van juni zullen steeds meer weilanden voor de eerste keer gemaaid worden.

Het moment waarop boeren het gras voor de eerste keer van het land halen om in te kuilen varieert sterk. Uit eerste maaiwaarnemingen door het Samenwerkingsverband Waterland in Noord-Holland in de periode 1982 tot en met 1991 op ongeveer achthonderd percelen bleek dat de vroegste en laatste waarneming in hetzelfde jaar tussen de 40 (1983) en 80 (1991) dagen uit elkaar kunnen liggen (zie Figuur 1). Over heel Nederland gezien zal de variatie nog groter zijn, maar gegevens daarover ontbreken.

Figuur 1: Het moment waarop de percelen in Waterland gemaaid werden in de periode 1982 tot en met 1991 (Bron maaidata: CLM).

Ondanks dat de variatie in maaidatum tussen de percelen binnen een jaar groot is, liggen het minimum en het maximum van de gemiddelde eerste maaidatum per jaar in de periode van tien jaar maar 26 dagen uit elkaar. Het vroegste jaar was 1990 met een gemiddelde maaidatum van 11 mei en het laatste jaar was 1983 met een gemiddelde maaidatum van 6 juni. De variatie in de gemiddelde maaidatum tussen de jaren wordt zeer sterk bepaald door de temperatuur in de periode voorafgaand aan het maaien. Hoe hoger de temperatuur hoe eerder er gemaaid wordt (zie Figuur 2). Op basis van deze goede relatie tussen temperatuur en de gemiddelde maaidatum in de periode 1982 tot en met 1991 verwachten we dat de gemiddelde maaidatum dit jaar in de regio Waterland uit zal komen op 23 mei. Op basis van de grote variatie tussen de percelen zal het tot het einde van juni duren voordat in heel Nederland de laatste percelen voor de eerste keer gemaaid zijn.

Figuur 2: De relatie tussen de gemiddelde maaidatum en de temperatuur in de periode 1 maart tot en met 14 mei (Bron maaidata: CLM).

>> Geef door op welke dag bij u in de buurt de graslanden voor het eerst gemaaid worden

Tekst: Arnold van Vliet, De Natuurkalender
Bron maaidata: Centrum voor Landbouw en Milieu
Foto: Arnold van Vliet