Stippelmotten / spinselmotten in nest

Geen spinsels van eikenprocessierupsen maar spinselmotten

De Natuurkalender
21-MEI-2010 - Momenteel denken veel mensen dat ze de spinsels van de eikenprocessierups zien. De spinsels die rond deze tijd aangetroffen worden zijn echter van de spinselmotten. Die van de eikenprocessierups worden pas later in het jaar gevormd.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op [publicatiedatum]

Momenteel denken veel mensen dat ze de spinsels van de eikenprocessierups zien. De spinsels die rond deze tijd aangetroffen worden zijn echter van de spinselmotten. Die van de eikenprocessierups worden pas later in het jaar gevormd.

Vorig jaar half mei werden op diverse plaatsen in het land bomen en struiken maar ook fietsen en auto’s ingepakt door spinsels van de spinselmotten. Er zijn meerdere soorten spinselmotten die ook wel stippelmotten genoemd worden. Momenteel maken de spinselmotten al wel spinsels maar het duurt naar verwachting nog een paar weken voordat de spinsels zo groot zijn dat ze grote objecten helemaal inpakken. De spinsels zijn trouwens van tijdelijke aard en de aangetaste bomen/struiken groeien verder waardoor later geen schade meer te zien is.

Foto 1: Nest spinselmotten (Foto: Silvia Hellingman)
De spinsels die nu verschijnen worden regelmatig aangezien voor nesten van de eikenprocessierups. Als gevolg van de ‘valse’ meldingen van de eikenprocessierups moeten gemeenten onnodig allerlei meldingen onderzoeken om te kijken of het inderdaad om deze rups gaat. Dit leidt tot onnodig veel kosten en ongerustheid bij het publiek. De spinselmot heeft namelijk geen risico's voor de volksgezondheid omdat hij geen brandharen op zijn lichaam heeft.

Met de onderstaande aanwijzingen kun je de twee rupsensoorten uit elkaar houden:

  • Eikenprocessierupsen zitten nu nog niet in een spinselnest. Dat duurt zeker nog twee weken. Spinselmotten zitten nu wel in een spinsel nest. Zie foto's.
  • Eikenprocessierupsen zijn behaard en donker gekleurd. De rupsen van de spinselmotten zijn niet behaard en licht van kleur. De rupsen en de spinsels van de spinselmot zijn dan ook niet schadelijk voor de gezondheid.
  • Eikenprocessierpsen zijn in deze tijd van het jaar niet te vinden in lagere gewassen, de spinselmotten wel.
  • Eikenprocessierupsen zijn in deze fase van hun ontwikkeling uitsluitend in eiken te vinden. Spinselmotten zijn op diverse gewassen en bomen te vinden.

Foto 2: Spinselmotten in nest (Foto: Silvia Hellingman)
Tekst: Silvia Hellingman, Biocontrole en Arnold van Vliet, De Natuurkalender
Foto’s: Silvia Hellingman