molshopen op voetbalbveld (thumb

Mannen met een territorium zo groot als een voetbalveld

Zoogdiervereniging
12-JUN-2010 - De territoria van vrouwelijke mollen zijn circa 0,2 hectare groot en die van mannetjes 0,3 hectare. In het paarseizoen vergroten mannelijke mollen hun territorium echter tot 0,7 hectarea, wat ongeveer even groot is als een gemiddeld voetbalveld.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

De territoria van vrouwelijke mollen zijn circa 0,2 hectare groot en die van mannetjes 0,3 hectare. In het paarseizoen vergroten mannelijke mollen hun territorium echter tot 0,7 hectarea, wat ongeveer even groot is als een gemiddeld voetbalveld.

Een territorium is een leefgebied van een dier waaruit soortgenoten veelal worden geweerd. Ook de mol duldt geen soortgenoten binnen zijn territorium, welk bestaat uit horizontale en verticale pijpen (mollengangen), een burcht en diverse voorraadkamers. Voor de voortplanting gelden echter andere regels. De paringstijd, rond februari-maart, is de enige periode dat je twee volwassen mollen in elkaars nabijheid kan aantreffen. Een vrouwtje duldt slechts gedurende twee maanden haar eigen jongen binnen haar territorium, daarna moeten ze weg.

Molshopen op een voetbalveld (foto: www.mollen.org)

Tabel 1: Overzicht breedte en lengte van voetbalvelden en gemiddelde lengte van een mollengangstelsel en oppervlakte van een mollen territorium

  FIFA (algemeen)
FIFA (internationaal)
 

UEFA (CL-groepswedstrijden)
 

KNVB (algemeen)
 
MOLLENPAAR
 
Breedte (meters) 45 - 75 64 - 75 68 64 - 69 150-250
Lengte (meters) 90 - 120 100 - 110 105 100 - 105 150-250
Oppervlakte (hectares) 0,4-0,9 0,6-0,8 0,7 0,6-0,7 0,5-0,7

De oppervlakte van een mollenterritorium wordt mede bepaald door de voedseldichtheid in de bodem. In het geval van een zeer humusrijke bodem met veel regenwormen kan de mol zelfs volstaan met een territorium van slechts 400 vierkante meter, ofwel kleiner dan het strafschoppengebied.

Molshopen op een voetbalveld (foto: www.mollen.org)

Molshopen op het voetbalveld?
Een voetbalveld met goed wortelgestel zorgt voor een kwaliteitveld met een mooie visuele uitstraling. Biologische activiteit in de bodem is belangrijk voor zowel de bodemstructuur als de beschikbaarheid van de voedingsstoffen voor het gras. Een hoge dichtheid aan regenwormen is feitelijk dus goed voor de grasmat in een stadion. Een hogere bodemvochtigheid is daarbij van belang. Echter de voetballers mogen niet te makkelijk uitglijden over het natte gras en daarom worden voetbalvelden veelal goed gedraineerd en voorzien van een zandige onderlaag. In een zandige bodem zitten weinig regenwormen en ook storten gegraven gangen makkelijk in. Maar de grasmat van een voetbalveld is vaak voorzien van een dunne zandlaag. Daarom gebeurt het soms dat competitieduels wegens mollenoverlast afgelast worden, want uitglijden over nat gras levert minder blessures op dan wegzakken in een mollengang.

Tekst: Richard Witte van den Bosch, www.zoogdiervereniging.nl
Foto's: www.mollen.org