Molshopen

Matige resultaten tijdens winderige Mollentelling

Zoogdiervereniging
24-FEB-2022 - Waar vorig jaar de Mollentelling gepaard ging met sneeuw en hoogwater hadden we dit jaar te maken met niet één, maar meerdere stormen! Alhoewel de mollen hier weinig last van zullen hebben gehad, hadden de tellers dat des te meer. In hoeverre zien we dat dit jaar terug in de resultaten?

De mol zelf zie je zelden. Zijn sporen daarentegen, de molshopen, zijn eenvoudiger te spotten. Deze vallen vaak goed op in weilanden, parken en tuinen, maar ze kunnen ook verscholen zijn in het bos. Het afgelopen weekend riepen de Zoogdiervereniging, Vroege Vogels, Waarneming.nl en Jaarrond Tuintelling heel Nederland weer op om mee te doen aan de Mollentelling. In alle provincies zijn waarnemingen van mollen(sporen) doorgegeven. Op de Waddeneilanden zijn geen molshopen gemeld. Ondanks dat mollen goed kunnen zwemmen, lijken ze deze eilanden (nog) niet te hebben bereikt.

In totaal zijn er deze Mollentelling meer dan 2100 tellingen ingevoerd met een totaal van ruim 17.500 molshopen. Dat is fors minder dan voorgaande jaren, zoals ook op het onderstaande kaartje te zien is.

Verspreidingskaart met in rode vlakken de waarnemingen tijdens de Mollentelling van 2021 (links) en die van 2022 (rechts) in hokken van vijf bij vijf kilometer. Hoe donkerder het rode vlak, hoe meer waarnemingen in dit hok doorgegeven zijn

Ongunstige weersomstandigheden

Net als vorig jaar waren de weersomstandigheden tijdens de telling niet gunstig. Alhoewel er genoeg molshopen te zien waren, was het in verband met de stormen die over ons land raasden niet ideaal weer voor de tellers om eropuit te gaan. Dit zou wellicht een oorzaak kunnen zijn voor het lage aantal tellingen, maar desalniettemin is er ook dit jaar weer in iedere provincie geteld.

Mollen in de tuin

Op de website van Jaarrond Tuintelling gaven dit jaar iets meer dan 70 mensen samen ruim 1900 waarnemingen door. De provincie met de meeste waarnemingen is dezelfde als vorig jaar, namelijk Noord-Holland, gevolgd door Gelderland en Zuid-Holland.

Hoe meer we leren over de mol, hoe beter we met de mol leren samenleven. De mol heeft een hele nuttige functie: hij zorgt met zijn gangenstelsel voor een goede beluchting van de grond en voor een betere drainage. Daarnaast eten mollen slakken en larven van (schadelijke) insecten. Een andere reden om de mol met rust te laten is dat in veel gevallen een andere mol de lege plek inneemt. Als je geduldig wacht tot een mol klaar is met het graven van zijn gangenstelsel, is de kans groot dat het daarna rustiger wordt qua aantal molshopen.

Jaarrond tellen

Ondanks dat de mollen(sporen)telling afgelopen is, kun je het hele jaar door waarnemingen van mollen(sporen) blijven doorgeven. Hartelijk dank aan iedereen die afgelopen week meegedaan heeft!

Tekst: Elze Polman en Eveline van der Jagt, Zoogdiervereniging
Foto: Eveline van der Jagt
Figuur: Waarneming.nl