kleine rupsen wintervlinders

Wordt 2010 wederom een zeer succesvol broedseizoen?

Sovon Vogelonderzoek Nederland
26-MEI-2010 - Zoals het zich nu laat aanzien wordt het weer een voedselrijk jaar voor de insectenetende zangvogels en hun jongen. Zij kunnen zich voeden met de grote hoeveelheden rupsen die nu de bomen kaalvreten.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op [publicatiedatum]

Zoals het zich nu laat aanzien wordt het weer een voedselrijk jaar voor de insectenetende zangvogels en hun jongen. Zij kunnen zich voeden met de grote hoeveelheden rupsen die nu de bomen kaalvreten.

Veel eiken geven op dit moment een troosteloze aanblik omdat ze zijn kaalgevreten door de rupsen van de wintervlinder. Sinds een aantal weken vindt namelijk een geboortegolf van de rupsen van verschillende nachvlinders plaats. Ook vorig jaar was dit het geval en toen zijn veel vogeljongen groot geworden door de aanwezigheid van de grote hoeveelheid rupsen (zie ook SOVON-Nieuws 3, 2009).

Rupsen van de wintervlinder (Foto: Martha Prins)In de winter waren er al signalen voor de op handen zijnde rupsenexplosie: er werden toen veel wintervlinders waargenomen. De afgelopen twee winters waren koud tot streng. Dit zijn omstandigheden die de overleving van eitjes van vlinders in de kaart spelen. Dat komt omdat bij een zachte kwakkelwinter schimmels en dergelijke meer vat hebben op de eitjes waardoor er dan relatief weinig rupsen uit de eitjes komen. Door de lang aanhoudende kou dit jaar lijken zowel de rupsen als het uitvliegen van de jonge vogels één of twee weken later te komen dan vorig jaar. Of het werkelijk zo'n reproductief voorjaar wordt voor insectenetende zangvogels zullen we de komende tijd beleven en meten door middel van telprojecten van SOVON zoals het ringproject CES, Nestkaarten en het Broedvogel Monitoring Project (BMP).

Tekst: Jan Schoppers en Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland