Grote parelmoervlinder in Zuid-Limburg

De Vlinderstichting
23-JUN-2010 - In Zuid Limburg zijn grote parelmoervlinders gezien. Deze vlinder, die nog wel op de Veluwe en op een aantal Waddeneilanden voorkomt, heeft nooit vaste populaties gehad in Limburg.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

In Zuid-Limburg zijn grote parelmoervlinders gezien. Deze vlinder, die nog wel op de Veluwe en op een aantal Waddeneilanden voorkomt, heeft nooit vaste populaties gehad in Limburg.

Vorig jaar is in Zuid-Limburg een grote parelmoervlinder gezien. De afgelopen week heeft Francois Debets de plaats waar deze vlinder gezien werd meerdere keren bezocht in de hoop dat de soort weer te zien zou zijn. Op 21 juni was het zover: een prachtige verse vlinder kon worden gefotografeerd. Er werden zeker vijf vlinders geteld en dat is een aanwijzing dat er sprake is geweest van voortplanting. De grote parelmoervlinder heeft een groot leefgebied nodig met viooltjes en ook ruigere vegetaties. Hij vliegt tussen eind juni en begin augustus en het feit dat de waarneming nu al werd gedaan geeft ook al aan dat het hier waarschijnlijk geen zwerver betreft. De vlinder wordt vaak gezien op bloeiende planten, want hij heeft een sterke behoefte aan nectar. Hij haalt die nectar uit diverse kruiden, bijvoorbeeld akkerdistel, koninginnenkruid, kale jonker of knoopkruid. Het is een redelijk mobiele vlinder die forse afstanden af kan leggen. In het aangrenzende buitenland (Eifel en Ardennen) komt de grote parelmoervlinder nog voor, maar de dichtstbijzijnde populaties zijn wel vele kilometers verwijderd van de vindplaats.

De grote parelmoervlinder uit Limburg (foto: Francois Debets)
Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting