Bosruiter. Foto: IVN Vecht & Plassengebied. http://www.ivnvechtplassen.org

Steltlopers keren weerom

Sovon Vogelonderzoek Nederland
20-JUL-2010 - Zo tegen het einde van juli is het voor de steltloperfreaks in ons land weer smullen. De steltlopers zijn weer begonnen aan hun terugtocht naar het zuiden en op hun terugtocht tanken ze graag bij in ons land.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op dinsdag 20 juli 2010

Zo tegen het einde van juli is het voor de steltloperfreaks in ons land weer smullen. De steltlopers zijn weer begonnen aan hun terugtocht naar het zuiden en op hun terugtocht tanken ze graag bij in ons land.

Bosruiter (foto: IVN Vecht & Plassengebied)Nu de broedtijd voor bijna alle vogelsoorten weer ten einde is gekomen (slechts een enkele soort als wespendief, boomvalk en kwartel zullen nog jongen hebben) breekt de steltlopertijd weer aan. Deze steltlopers hebben gebroed in het hoge noorden en de jongen en oudervogels maken zich op voor de lange reis naar het warme zuiden om daar de winter door te brengen.

In ons kleine kikkerlandje met zijn Waddenzee en honderden kilometers aan kustlijn is het voor de stelten goed bijtanken. Ook op geschikte droogvallende plekken in het binnenland duiken groepjes stelten op. Kemphanen, witgatten, bosruiters, de meeste steltlopers zijn te verwachten. In het Lauwersmeergebied is ook de zeldzame terekruiter gezien en in de Petten (NH) is de gestreepte strandloper waargenomen. Om over poelruiters maar te zwijgen want die zijn tegenwoordig niet zeldzaam meer. In het uiterste puntje van Zeeland, bij Breskens, is de superzeldzame grote grijze snip gezien. Kortom: het loont de moeite om naar steltlopers te gaan speuren en dat kan overal.

Tip: een telescoop en een goed vogelboek zijn wel handig want sommige soorten zijn in overgangskleed en bijvoorbeeld jonge tureluurs hebben nog geen rode poten, maar geeloranje stappers. Daardoor zijn ze gemakkelijk te verwarren met bijvoorbeeld de zeer zeldzame kleine en grote geelpootruiter.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: IVN Vecht & Plassengebied