Akkerleeuwenbek

In het ballastbed

FLORON
23-JUL-2010 - Naar planten kijken levert in het stedelijk gebied een streeplijst op met veel soorten. Kilometerhokken met meer dan 300 plantensoorten zijn eerder regel dan uitzondering. Veel algemene soorten, maar daartussen regelmatig een bijzonderheid. Zoals tijdens een inventarisatie-excursie bij Roosendaal.

Bericht uitgegeven door FLORON op [publicatiedatum]

Naar planten kijken levert in het stedelijk gebied een streeplijst op met veel soorten. Kilometerhokken met meer dan 300 plantensoorten zijn eerder regel dan uitzondering. Veel algemene soorten, maar daartussen regelmatig een bijzonderheid. Zoals tijdens een inventarisatie-excursie bij Roosendaal.

Ballastbed (foto: Petra van der Wiel)Eén van de kilometerhokken die we met een klein groepje bezochten ligt op het industrieterrein Borchwerf in Roosendaal. Er loopt een bijna niet gebruikt goederenspoor van het spoorwegemplacement over het industrieterrein. Tussen en onder de tijdelijk 'geparkeerde' wagons groeit van alles. De streeplijst vult zich aardig met soorten als Vroegeling, Kleverig kruiskruid, Kleine leeuwenbek, Harig vingergras, Groene naaldaar, Ruw vergeet-mij-nietje en Bezemkruiskruid. Allemaal soorten die het goed weten uit te houden tussen de snel opwarmende stenen van het ballastbed. Kleine leeuwenbek en Kleverig kruiskruid zijn zeker niet algemeen in dit deel van Nederland en dan is het heel leuk om ze hier tegen te komen.

Akkerleeuwenbek (foto: Petra van der Wiel)De grootste verrassing volgt even later als we tegen Akkerleeuwenbek aanlopen. Grote exemplaren. Verdeeld over drie spoorvakken staan er enige honderden. Zoveel hebben we er nog nooit bij elkaar gezien. Zo te zien staan ze er al wat langer, want oude takken van vorig jaar zijn niet weggewaaid. De meeste zijn tot 50 centimeter hoog, van maar één stengel tot heel bossig. Bijna allemaal bloeien ze met twee tot drie open bloemen.

Akkerleeuwenbek  (foto: Petra van der Wiel)Akkerleeuwenbek staat op de Rode Lijst vermeld als ‘kwetsbaar’ en is uit het verleden bekend uit minder dan 20 kilometerhokken in West-Brabant. In de meeste van deze kilometerhokken is zij niet meer aanwezig. Er gaan jaren voorbij waarin we deze soort in onze regio niet tegenkomen. Dat maakt het vinden van een grote populatie Akkerleeuwenbek in het ballastbed er alleen maar leuker op.

Tekst en foto’s: Petra van der Wiel, FLORON