Veel kleine ijsvogelvlinders door bosrandbeheer

De Vlinderstichting
27-JUL-2010 - De afgelopen weken zijn tientallen kleine ijsvogelvlinders gezien in de regio ten zuidoosten van Eindhoven. De kleine ijsvogelvlinder is zeldzaam in Nederland en kwam in deze regio tot voor kort alleen voor in het natuurgebied Sang en Goorkens, bij Mierlo.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

De afgelopen weken zijn tientallen kleine ijsvogelvlinders gezien in de regio ten zuidoosten van Eindhoven. De kleine ijsvogelvlinder is zeldzaam in Nederland en kwam in deze regio tot voor kort alleen voor in het natuurgebied Sang en Goorkens, bij Mierlo.

Foto: Chris van SwaayDe kleine ijsvogelvlinder heeft in zijn leefgebied een combinatie nodig van vochtige bossen met kamperfoelie voor de rupsen en structuurrijke bosranden met nectarplanten voor de vlinders. In 2007 en 2008 heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met De Vlinderstichting een groot aantal bosranden verbeterd, door pleksgewijs inhammen te kappen. Hierdoor ontstaan windluwe plaatsen waarin een ruige vegetatie met nectarplanten tot ontwikkeling komt. Langs verschillende van deze inhammen worden nu, door vrijwilligers van Staatsbosbeheer en De Vlinderstichting, kleine ijsvogelvlinders gezien. Inmiddels is deze soort min of meer uitgevlogen en zijn er nog af en toe oude exemplaren te zien.

Onderzijde (foto: Kars Veling)De verbetering van bosranden zal de komende jaren worden voortgezet. Het leefgebied van de kleine ijsvogelvlinder in Sang en Goorkens wordt op die manier stapsgewijs verbonden met andere geschikte gebieden in de beekdalen van de Sterkselsche Aa, Rul en Dommel. De verwachting is dat naast de kleine ijsvogelvlinder verschillende andere kwetsbare planten en dieren van de maatregelen zullen profiteren. Staatsbosbeheer en De Vlinderstichting werken in dit vervolgproject samen met gemeente Geldrop-Mierlo, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), Brabants Landschap, Bosgroep Zuid-Nederland en verschillende particuliere boseigenaren.
Tekst: Jap Smits en Jolanda Jansen, Staatsbosbeheer
Foto's: Chris van Swaay en Kars Veling, De Vlinderstichting