wild zwijn en wroetsporen thumb

Zwijnen gespot op bijzondere plaatsen

Zoogdiervereniging
31-AUG-2010 - In juni riep de Zoogdiervereniging op om waarnemingen van wilde zwijnen door te geven. Tot nu toe zijn vooral de meldingen uit het gebied tussen Eindhoven en de Belgische grens opvallend. Andere jaren kwamen hier al af en toe wilde zwijnen voor, maar nu lijkt de soort zich er ook gevestigd te hebben.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

In juni riep de Zoogdiervereniging op om waarnemingen van wilde zwijnen door te geven. Tot nu toe zijn vooral de meldingen uit het gebied tussen Eindhoven en de Belgische grens opvallend. Andere jaren kwamen hier al af en toe wilde zwijnen voor, maar nu lijkt de soort zich er ook gevestigd te hebben.

De Zoogdiervereniging is altijd geïnteresseerd in waarnemingen van zoogdieren. In het 'Jaar van het Wild Zwijn' zijn we natuurlijk extra benieuwd naar waarnemingen van onze wilde varkens. Behalve zichtwaarnemingen, zijn we ook geinteresseerd in sporen die typerend zijn voor wilde zwijnen. Het gaat dan vooral om pootafdrukken, zoelplekken waarin de dieren modderbaden nemen en schuurbomen waar haren achterblijven.

Wilde zwijnen en hun wroetsporen (foto: Lennaert Steen)

Naar aanleiding van onze oproep uit juni komen er nog steeds waarnemingen binnen. Veel waarnemingen zijn van locaties waarvan bekend was dat er wilde zwijnen voorkomen, zoals de Veluwe. Het meest opvallend zijn echter de meldingen uit het gebied tussen Eindhoven en de Belgische grens. Er waren uit andere jaren al wel meldingen bekend uit onder meer het Leenderbos, maar nu zijn er in een korte periode meerdere meldingen (ook van biggen) uit deze streek binnengekomen. Het lijkt er dus op dat het wild zwijn zich hier inmiddels heeft gevestigd.

Andere locaties buiten de officiële Nederlandse leefgebieden van het wild zwijn (Veluwe en Meinweg) waarvan waarnemingen zijn doorgegeven, zijn de grensstreek van Overijssel, de omgeving van Groesbeek en het uiterste zuiden van Limburg (zie onderstaand kaartje).

De verspreiding van wilde zwijnen in Nederland in 2010 (kaartje Telmee)

Ook in 2010 komen er dus wilde zwijnen voor buiten de officiële leefgebieden. Voor het bos is dit vaak een verrijking omdat de zwijnen zorgen voor meer open plekken in de bosbodem. Hier kunnen allerlei planten en bomen ontkiemen en vogels makkelijker hun voedsel vinden. Het is wel verstandig om maatregelen te nemen die schade en overlast voorkomen of verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door een tijdelijk elektrisch raster te plaatsen bij (maïs)akkers, of door wegbermen te verschralen en eiken of beuken uit wegbermen te verwijderen. Hierdoor hebben de zwijnen geen aanleiding om zich in de buurt van wegen op te houden.

De Zoogdiervereniging pleit ervoor het beleid los te laten om alleen in de Veluwe en de Meinweg de wilde zwijnen officieel toe te staan. Beter vindt zij het om per gebied te onderzoeken of wilde zwijnen en mensen er kunnen samenleven. De inspanningen om populaties op een handzaam niveau te houden, zoals nu vooral gebeurt door afschot, kunnen dan effectiever worden benut.

De Zoogdiervereniging is nog steeds geïnteresseerd in waarnemingen van het wild zwijn. Blijf ze dus doorgeven via de sites Telmee, Waarneming.nl of per e-mail via waarnemingen@zoogdiervereniging.nl.

Tekst: Stefan Vreugdenhil, Zoogdiervereniging
Foto: Lennaert Steen
Kaartje: Telmee