Kievit, GNU Free Documentation License

Groot succes weidevogels Aalkeetbuitenpolder

20-AUG-2010 - Recente maatregelen voor weidevogels in de Aalkeetbuitenpolder (Zuid-Holland) blijken zeer succesvol. Voorlopige vogeltellingen laten een flinke stijging zien in aantal broedvogels en nieuwe zeldzame broedsoorten. Terwijl het slecht gaat met de weidevogels in Nederland.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Recente maatregelen voor weidevogels in de Aalkeetbuitenpolder (Zuid-Holland) blijken zeer succesvol. Voorlopige vogeltellingen laten een flinke stijging zien in aantal broedvogels en nieuwe zeldzame broedsoorten. Terwijl het slecht gaat met de weidevogels in Nederland.

Kievit (foto: BS Thurner Hof)Weidevogels horen al 500 jaar bij het Nederlandse landschap. Vrijwel alle West-Europese weidevogels zijn afhankelijk van onze polderweiden. Sinds de jaren ’70 vorige eeuw gaat het slecht met de weidevogels. Aantallen kieviten en grutto’s dalen sterk en de kemphaan en veldleeuwerik zien we nauwelijks meer. Belangrijkste factor hierin is de intensivering van de landbouw. Als er niets verandert, zijn de weidevogels binnen zo’n 30 jaar verdwenen.

Boven verwachting
In Aalkeetbuitenpolder, ten noordwesten van Vlaardingen, is er het afgelopen jaar gewerkt aan betere omstandigheden voor weidevogels. Boswachter Martijn van Schie: ‘De vogeltellingen zijn echt boven verwachting in vergelijking met vorige jaren. Drie keer zoveel tureluurs, twee keer zoveel kieviten en voor het eerst broedende watersnippen. Het geeft aan dat weidevogels hard op zoek zijn naar geschikt broedgebied. Gelukkig kunnen we ze dat in de Aalkeetbuitenpolder meer en meer bieden’.

Minder mesten en hoger waterpeil
De polder is een waardevol weidevogelgebied. Elk jaar broeden er kieviten, tureluurs, krakeenden en andere weidevogels. Afgelopen jaar is er in samenwerking met de boeren hard gewerkt om de broedomstandigheden te verbeteren. Maaien gebeurde al buiten het broedseizoen en de boeren zijn minder gaan bemesten dan voorgaande jaren. In samenwerking met het Hoogheemraadschap Midden-Delfland is ook het waterpeil omhoog gegaan.

Dekking en voedsel
De recente maatregelen zorgen voor voedselarme en natte graslanden. Hier is er ruimte voor kruiden en bloemen die voor veiligheid en voedsel zorgen voor de jonge vogels. ‘Dat de watersnip hier gebroed heeft is echt een groot succes’ zegt Van Schie. ‘Sinds de jaren ’70 is hun aantal met minstens 65% gedaald. Deze weidevogel heeft natte graslanden nodig, veel natter dan de meeste graslanden van boeren. Ik ben er heel trots op dat er dit jaar vier paar watersnippen gebroed hebben’.

Nu nog te zien
Deze eerste gegevens worden de komende tijd verder geanalyseerd. De weidevogels zijn de komende weken nog te zien vanaf de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen of vanaf de Broekpolderweg die langs de polder loopt. Daarna vliegen ze naar het zuiden om te overwinteren

Bron: Natuurmonumenten
Foto: BS Thurner Hof, GNU Free Documentation License